Hlavní obsah

zřízení

Vyskytuje se v

rodový: family systemrodové zřízení

státní: political systemstátní zřízení

zřízení: system of government, hl. tvrdé state regimestátní zřízení

bank account: ekon. open a bank accountzřídit/otevřít si bankovní účet

binge: hovor. spending bingenezřízené utrácení, nákupní orgie

spending: spending spreenezřízené/velké utrácení

zřídit: bankovní ap. open an account, set up an account, internetový ap. též make an accountzřídit si účet