Hlavní obsah

státní

Přídavné jméno

  • (se státem související) state(státem vlastněný) state-owned(národní) nationalstátní hranicestate borderstátní hymnanational anthemstátní poznávací značka(číslo) registration/AmE license number, (cedulka) number/AmE license platestátní svátekBrE bank holiday, AmE public holiday, (mimo Británii a USA též) national holidaystátní zřízenípolitical system

Vyskytuje se v

příslušnost: občanství citizenship, národnost nationalitystátní příslušnost

cizí: foreigner, foreign nationalcizí státní příslušník

občanství: apply for citizenship(za)žádat o státní občanství

podnik: state/national/private enterprisestátní/národní/soukromý podnik

poznávací: štítek BrE number/AmE license platestátní poznávací značka

příslušník: nationalstátní příslušník

rozpočet: balanced/deficit/surplus/state budgetekon. vyrovnaný/schodkový/přebytkový/státní rozpočet

schodek: state budget deficitschodek státního rozpočtu

správa: state administration, zaměstnání ap. public servicestátní správa

statek: state farmstátní statek

státní: state borderstátní hranice

svátek: public/BrE bank/AmE national/AmE legal holidaystátní/státem uznaný svátek

úředník: civil servant, řídící state officialstátní úředník

vyznamenání: military/state decorationvojenské/státní vyznamenání

zástupce: public prosecutor, AmE prosecuting attorney, oblastní district attorneypráv. státní zástupce

zastupitelství: úřad state attorney's office, (public) prosecutor's officepráv. státní zastupitelství

značka: cedulka BrE number/AmE license plate, číslo BrE registration/AmE license numberdopr. státní poznávací značka

zřízení: system of government, hl. tvrdé state regimestátní zřízení

žalobce: public prosecutor, prosecuting officer/AmE attorneystátní žalobce

regulace: rent control/regulation(státní) regulace nájemného

území: state territorystátní území

znak: national emblemstátní znak

agency: the Atomic Energy AgencyStátní úřad pro jadernou energetiku

attorney: prosecuting attorneystátní zástupce v USA

bond: ekon. premium bondslosovatelná státní obligace, los státní loterie

comptroller: Comptroller and Auditor Generalúředník pověřený kontrolou státních financí

control: government controlstátní dozor

coup: stage a coupudělat (státní) převrat

debt: national/public/foreign debtstátní/veřejný/zahraniční dluh

diploma: diploma examstátní závěrečná zkouška

dual: práv. dual nationalitydvojí (státní) občanství

emblem: national emblemstátní znak, národní symbol

employee: government/permanent employeesstátní/stálí zaměstnanci

enterprise: ekon. state(-owned) enterprisestátní podnik

holiday: BrE bank holidaystátní svátek den volna

national: foreign nationalcizí státní příslušník

prosecution: BrE Crown Prosecution Servicekrálovská prokuratura, úřad státního zástupce, státní zastupitelství v Británii

prosecutor: public prosecutorstátní zástupce, prokurátor

public: at the public expensena státní útraty

religion: established religionstátní náboženství

servant: civil/public servantstátní úředník/zaměstnanec

service: civil servicestátní správa, státní úřady

shutdown: government shutdownuzavření provozu státních institucí z důvodu vyčerpání financí

state: BrE state schoolstátní škola

treasury: BrE First Lord of the Treasurylord státní pokladny formální funkce vykonávaná ministerským předsedou

line: state linestátní hranice

návladní: práv. public prosecutor, AmE prosecuting attorney, state('s) attorneystátní návladní