Hlavní obsah

cizí

Přídavné jméno

  1. (někoho jiného) somebody else's(ostatních lidí) other people's
  2. (zahraniční) foreign, from abroad(zahraničí země se týkající) outlandling. cizí jazykyforeign languagesekon. cizí měnaforeign currencycizí státní příslušníkforeigner, foreign national
  3. (neznámý) strange(nepovědomý) unfamiliar, unknown(naprosto) cizí člověk(perfect) strangercizím (osobám) vstup zakázánauthorized personnel only, no trespassing
  4. (nejsoucí zvykem ap.) strange, alien, foreign

Vyskytuje se v

lidé: strange people, strangerscizí lidé neznámí

muž: strangercizí muž

osoba: strangercizí osoba

řeč: study foreign languagesučit se cizí řeči

zakázat: Trespassers will be prosecuted.Cizím (osobám) vstup zakázán.

záležitost: poke one's nose into other people's businessplést se do cizích záležitostí

alien: voj. alien forcescizí síly

bill: bill of exchangesměnka (cizí)

complete: complete strangernaprosto cizí člověk, úplný cizinec

else: somebody else'sněčí jiný, cizí ne můj ap.

false: ling. false friend= podobné slovíčko v cizím jazyce s odlišným významem

foreign: ekon. foreign currencycizí měna, valuta

national: foreign nationalcizí státní příslušník

somebody: somebody else'scizí, někoho jiného

trespasser: Trespassers will be prosecuted.(Cizím osobám) vstup (na pozemek) zakázán.

wrong: polygr. wrong fountcizí písmeno, ryba v tisku

perfect: perfect strangernaprosto cizí člověk

cizí: foreign languagesling. cizí jazyky