Hlavní obsah

foreign [ˈfɒrɪn]

Přídavné jméno

  1. zahraniční, cizí, cizozemský jazyk, země ap.ekon. foreign currencycizí měna, valutaekon. foreign balanceplatební bilance vůči zahraničí
  2. form.cizí, cizorodý látka ap.

Vyskytuje se v

commerce: zahraniční obchodforeign commerce

debt: státní/veřejný/zahraniční dluhnational/public/foreign debt

foreign exchange: devizový trhforeign exchange market

national: cizí státní příslušníkforeign national

policy: zahraniční politika strategie ap.foreign policy

reserve: devizové rezervyforeign exchange reserves

divest: Společnost se zbavila zahraničních akcií.The company divested itself of foreign shares.

inflow: přiliv zahraničního kapitáluinflow of foreign capital

cizí: ling. cizí jazykyforeign languages

ministerstvo: ministerstvo zahraničních věcíMinistry/AmE Department of Foreign Affairs, v Británii Foreign Office, v USA State Department

narozený: narozený v ciziněforeign-born

událost: zahraniční události ve zprávách ap.foreign affairs

zastupitelství: zahraniční zastupitelstvíforeign representation

řeč: učit se cizí řečistudy foreign languages

foreign: cizí měna, valutaekon. foreign currency