Hlavní obsah

national [ˈnæʃənəl]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

assembly: National AssemblyNárodní shromáždění

costume: national costumenárodní kroj

curriculum: national curriculumnárodní kurikulum, závazné učební osnovy v Anglii a Walesu

debt: national/public/foreign debtstátní/veřejný/zahraniční dluh

emblem: national emblemstátní znak, národní symbol

heritage: national/literary/cultural heritagenárodní/literární/kulturní dědictví

holiday: national holidaystátní/národní svátek

markings: let. national markingsvýsostné označení

monument: national monument(chráněná) národní památka

park: national parknárodní park

product: ekon. gross national producthrubý národní produkt

trait: national traitnárodní rys

trust: BrE, AusE National TrustNárodní památkový ústav na ochranu historických a přírodních památek

cizí: foreigner, foreign nationalcizí státní příslušník

hymna: national anthemnárodní hymna

národní: national cuisine/costumenárodní kuchyně/kroj

národnostní: national minoritynárodnostní menšina

podnik: state/national/private enterprisestátní/národní/soukromý podnik

produkt: gross domestic/national productekon. hrubý domácí/národní produkt

příslušník: nationalstátní příslušník

reprezentační: national (team) jerseyreprezentační dres

shromáždění: National AssemblyNárodní shromáždění

služba: conscription, (compulsory) military service, BrE national servicezákladní vojenská služba

státní: national anthemstátní hymna

svátek: public/BrE bank/AmE national/AmE legal holidaystátní/státem uznaný svátek

vlajka: national flagnárodní vlajka

vlastivědný: museum of national history (and science)vlastivědné muzeum

volba: national/early/direct/general electionscelostátní/předčasné/přímé/všeobecné volby

znak: national emblemstátní znak

national: national electionscelostátní volby