Hlavní obsah

heritage [ˈherɪtɪdʒ]

Podstatné jméno

  • dědictví, odkaznational/literary/cultural heritagenárodní/literární/kulturní dědictví

Vyskytuje se v

cultural: cultural heritage/attachékulturní dědictví/atašé

dědický: obor inheritance law, law of inheritance, nárok right of heritage, dědičné hereditary rightdědické právo

heritage: national/literary/cultural heritagenárodní/literární/kulturní dědictví