Hlavní obsah

tradition [trəˈdɪʃən]

Vyskytuje se v

hand down: The tradition is handed down from generation to generation.Tradice se předává z generace na generaci.

podání: oral traditionústní podání

tradice: carry on the family traditionpokračovat v rodinné tradici

ústní: oral agreement/traditionústní dohoda/tradice

tradition: by traditionpodle tradice