Hlavní obsah

park

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (sady) park(land)(zahradní) garden(s)
  2. (přírodní rezervace) parknárodní/přírodní parknational/nature park
  3. (zábavní zařízení)zábavní parkamusement park, pleasure ground, BrE funfair

Vyskytuje se v

parking light: parking lightsparkovací světla

attendant: car-park attendanthlídač na parkovišti

disabled: disabled parking(vyhrazené) parkování pro postižené

disabled: disabled badge/parking permit(parkovací) karta pro (tělesně) postižené

illegally: illegally parked carsšpatně zaparkovaná vozidla

manoeuvre: manoeuvre out of the parking placevymotat se z parkoviště

parked: illegally parkedšpatně zaparkovaný

place: parking placeparkovací místo

stock: rolling stockvozový park

underground: underground car parkpodzemní parkoviště

vehicle: vehicle fleetvozový park

violation: parking violationšpatné parkování, parkovací přestupek, přestupek při parkování

circle: The path circles the park.Cesta tvoří kruh kolem parku.

extend: The car park will be extended.Parkoviště bude zvětšeno.

illegal: illegal parkingšpatné parkování

look: The building looks over the park.Budova má výhled směrem do parku.

request: All guest are requested to park ...Žádáme všechny hosty, aby parkovali...

walk: be no walk in the parknebýt žádná procházka růžovým sadem, nebýt žádná legrace nic lehkého

automat: parkovací automatparking meter

parkovací: parkovací hodiny/automatparking meter

parkovací: parkovací světlaBrE sidelights, AmE parking lights

parkovací: parkovací místoparking space/place/spot

parkování: Zákaz parkováníNo parking (any time)

parkoviště: na parkovištiin/at the car park/AmE parking lot

ruční: ruční brzdaBrE handbrake, parking/AmE emergency brake

stání: Zákaz stáníNo Parking/Waiting

vyhrazený: dopr. vyhrazené parkovištěreserved parking space

zábavní: zábavní parkamusement park, BrE funfair

zámecký: zámecký parkcastle park

zaparkovaný: špatně zaparkované vozidlo na zákazu ap.illegally parked vehicle