Hlavní obsah

extend [ɪkˈstend]

Sloveso

  1. táhnout se, rozprostírat se, vést v prostoruThe caves extend for miles.Jeskyně se táhnou celé míle.
  2. from sth vyčnívat, vybíhat, trčet z čeho
  3. over sth trvat, (pro)táhnout se časověThe meeting extended into the evening.Schůze se protáhla do večera.
  4. to sb/sth sahat (až), zasahovat (až) kam, dotýkat se čeho vliv, dopady ap.
  5. rozšířit, zvětšit dům, pravomoci ap., natáhnout, prodloužit potrubí ap., roztáhnoutThe car park will be extended.Parkoviště bude zvětšeno.
  6. dát se rozložit, být rozkládací aby byl větší o nábytku
  7. prodloužit smlouvu, termín ap.
  8. extend one's hand to sbpodat komu ruku
  9. propnout, napnout končetinu ap.
  10. nastavit přidáním levnější substance

Vyskytuje se v

deadline: posunout termínextend the deadline

extended: rojnicevoj. extended order

znalost: rozšířit si znalostiwiden/extend one's knowledge

extend: Schůze se protáhla do večera.The meeting extended into the evening.