Hlavní obsah

offer [ˈɒfə]

Podstatné jméno

  1. nabídka, návrh
  2. (special) offer zvýhodněná nabídka, akce snížené cenybe on special offerbýt v akci zboží

Fráze

  1. on offer nabízený výrobek ap., na prodej

Vyskytuje se v

apology: form. offer/make one's apologies to sbomluvit se komu

arm: offer sb one's armnabídnout komu rámě

bargain: bargain offervýprodej, velká sleva v obchodě

bribe: offer sb a bribenabídnout komu úplatek

congratulation: offer sb one's congratulations(po)blahopřát, pogratulovat komu

firm: firm offerzávazná nabídka, neměnná nabídka bez možnosti ústupků

offering: make an offeringpřinést oběť, obětovat bohům

prayer: say/offer a prayer for sbpomodlit se za koho

premium: premium offermimořádně vysoká nabídka k odkupu

protection: offer protectionskýtat ochranu

resignation: offer/withdraw one's resignationnabídnout/stáhnout svoji demisi

resistance: offer resistanceklást odpor, vzdorovat

special offer: on special offerv akci, ve slevě zboží

sympathy: offer one's sympathy to sbvyjádřit komu (upřímnou) soustrast

condolence: offer/express one's condolences to sbprojevit/vyjádřit soustrast komu

regarding: Regarding your offer ...Pokud jde o vaši nabídku ...

to: I offered it to him.Nabídl jsem mu to.

akční: akční nabídka/slevaspecial offer

nabídka: udělat nabídkumake an offer, v dražbě make a bid

odpor: klást odporoffer/put up resistance

rezignace: nabídnout rezignacioffer one's resignation

vypsat: vypsat odměnu na cooffer/announce a reward for sth

zvýhodněný: zvýhodněná nabídkadiscount offer, akce ap. special offer

lákavý: lákavá nabídkatempting offer

nabídnout: Byla mi nabídnuta práce na ...I was offered a job at ...

nabídnout: Mohu vám nabídnout ...?Can/May I offer you ...?

nabídnout se: Nabídl se, že mě odveze domů.He offered to drive me home.

trvat: Nabídka trvá.The offer stands/holds (good).

vám: Co vám mohu nabídnout?What can I offer you?

zvážit: Zvážili jsme tvou nabídku.We have considered your offer.