Hlavní obsah

offer [ˈɒfə]

Podstatné jméno

  1. nabídka, návrh
  2. (special) offer zvýhodněná nabídka, akce snížené cenybe on special offerbýt v akci zboží

Vyskytuje se v

apology: form. offer/make one's apologies to sbomluvit se komu

arm: offer sb one's armnabídnout komu rámě

bargain: bargain offervýprodej, velká sleva v obchodě

bribe: offer sb a bribenabídnout komu úplatek

congratulation: offer sb one's congratulations(po)blahopřát, pogratulovat komu

firm: firm offerzávazná nabídka, neměnná nabídka bez možnosti ústupků

offering: make an offeringpřinést oběť, obětovat bohům

prayer: say/offer a prayer for sbpomodlit se za koho

premium: premium offermimořádně vysoká nabídka k odkupu

protection: offer protectionskýtat ochranu

resignation: offer/withdraw one's resignationnabídnout/stáhnout svoji demisi

resistance: offer resistanceklást odpor, vzdorovat

special offer: on special offerv akci, ve slevě zboží

sympathy: offer one's sympathy to sbvyjádřit komu (upřímnou) soustrast

condolence: offer/express one's condolences to sbprojevit/vyjádřit soustrast komu

regarding: Regarding your offer ...Pokud jde o vaši nabídku ...

to: I offered it to him.Nabídl jsem mu to.

akční: special offerakční nabídka

nabídka: make an offer, v dražbě make a bidudělat nabídku

odpor: offer/put up resistanceklást odpor

rezignace: offer one's resignationnabídnout rezignaci

vypsat: offer/announce a reward for sthvypsat odměnu na co

zvýhodněný: discount offer, akce ap. special offerzvýhodněná nabídka

lákavý: tempting offerlákavá nabídka

nabídnout: I was offered a job at ...Byla mi nabídnuta práce na ...

nabídnout se: He offered to drive me home.Nabídl se, že mě odveze domů.

trvat: The offer stands/holds (good).Nabídka trvá.

vám: What can I offer you?Co vám mohu nabídnout?

zvážit: We have considered your offer.Zvážili jsme tvou nabídku.

offer: offer (up)sth náb. obětovat co bohu