Hlavní obsah

vám

Zájmeno

  1. (osobám) (to) youJá vám to pošlu.I will send it to you.Co vám mohu nabídnout?What can I offer you?Přijdu k vám.I will come to your place.viz též vy
  2. (při vykání) (to) youMohu Vám pomoci?Can I help you?

Vyskytuje se v

prosit: prosím tě, prosím vásneříkej you don't say*, opravdu? Oh, really?

vy: vámto you

vy: s vámiwith you

vy: od vásfrom you

vy: u vás domaat your place

být: Není vám zima?Are you cold?

co: A co vy?And what about you?

dařit se: Jak se ti/vám daří?How are you (doing)?, Jak to jde How are things going?

dovést: Dovedu vás tam.I will take you there.

hezký: To je od vás hezké.It is nice of you.

chutnat: Chutnalo vám?Did you enjoy your meal?

laskavý: To je od vás velmi laskavé.It's very kind of you.

milý: To je od vás milé.It is so nice of you.

moct: Co pro vás mohu udělat?What can I do for you?

moudrý: To od vás nebylo moudré.That wasn't wise of you.

na: Je na vás, abyste ...It is up to you to ...

nabídnout: Mohu vám nabídnout ...?Can/May I offer you ...?

napadnout: Napadne vás (způsob), jak...?Can you think of a way to ...?

nějaký: Přišel za vámi nějaký pan Brown.There's a certain Mr Brown to see you.

některý: Ví to některý z vás?Does any of you know it?

nevadit: Nevadilo by vám kdyby ... ?Would you mind if ...?

nevhod: Jestli je vám to nevhod ...If it doesn't suit you ...

obtěžovat: Promiňte, že vás obtěžuji.I'm sorry to bother you.

očekávat: Pan X vás očekává.Mr X is awaiting you.

očekávat: Očekává se od Vás, že přijdete.You are expected to come.

od, ode: To je od vás milé.That's nice of you.

odkázat: Odkázal mě na Vás.He referred me to you.

po: Až po vás.You first., After you., AmE Go ahead.

politování: S politováním vám oznamujeme...We are sorry to inform you...

položit: Mohu vám položit otázku?May I ask you a question?

pomoct: Ukažte, pomůžu vám.Let me help you.

ponechat: To už ponechám na Vás.I will leave this up to you.

poprosit: Mohu vás o něco poprosit?Will you do me a favour?

posloužit: Čím vám mohu posloužit?(How) can I help you?

pozdravovat: John vás všechny pozdravuje.John says hi to everyone.

poznat: Rád jsem Vás poznal.It was nice meeting you.

poznávat: Rád vás poznávám.Pleased/Nice/It is a pleasure to meet you.

požádat: Mohu vás o něco požádat?May I ask you for something?, Will you do me a favour?

prominout: Promiňte, že vás přerušuji ...I am sorry to interrupt you ...

prosba: Mám na vás prosbu.I have a favour to ask you.

provést: Provedu vás (po městě).I'll show you round (the city).

prozradit: Prozradím vám malé tajemství.I'll let you in on a little secret.

přát: Přeji vám vše dobré.I wish you well.

přerušovat: Omlouvám se, že vás přerušuji ...I'm sorry to interrupt (you) ...

přidat se: Přidám se k vám později.I'll join you later.

přinést: Mám vám přinést ...?Shall I bring you ...?

připojit se: Mohu se k vám připojit?Can I join you?

přivádět: Co vás sem přivádí?What brings you here?

přivést: Co vás sem přivedlo?What brought you here?

rád: Rád vás poznávám.Pleased/Nice to meet you.

rovina: Řeknu vám to na rovinu.I'll level with you.

rušit: Promiňte, že (vás) ruším.I am sorry to disturb you.

říct: Kdo Vám tohle řekl?Who told you this?

slyšet: Neslyším vás (dobře).I can't hear you (well).

splést si: Musel jsem si vás s někým splést.I must have mistaken you for someone else.

stačit: Stačilo vám? o jídle ap.Have you had enough?

těšit se: Těším se, až tě/vás uvidím.I am looking forward to seeing you.

ti, ty, ta: Ti z vás, kteří ...Those of you who ...

trpět: Tohle vám nebudu trpět.I am not going to tolerate this., I won't stand for this.

ukázat: Ukážu vám město.I will show you round the city.

urazit: Nechtěl jsem vás urazit.I didn't mean to insult you.

určit: Dopis není určen Vám.The letter is not meant for you.

uzdravení: Přeji (ti)/(vám) brzké uzdravení.Have a speedy recovery!, Get well soon!

vadit: Bude Vám vadit, když otevřu okno?Do you mind if I open the window?

vás: bez/od váswithout/from you

vás: Kdo z vás?Who of you?

vás: To je od vás hezké.That's nice of you.

vést se: Jak se (vám) vede?How are you (doing)?

vidět: Jak to vidíte vy?How do you see it?, What's your take on this?

vítat: Vítejte/Vítám(e) vás/Buďte vítáni v ...Welcome to ...

vlevo: vlevo od vásto your left, on your left-hand side

všichni, všechny, všechna: vy/my všichniall of you/us

vyhovět: Rádi vám vyhovíme.We'll be happy to oblige.

vyhovovat: Vyhovuje Vám to?Does that suit you?, Is it OK for you?

vynahradit: Všechno ti/vám vynahradím.I will make it all up to you.

vypadnout: Vypadla vám peněženka.You dropped your wallet.

vysadit: Kde vás mám vysadit?Where shall I drop you off?

vzkazovat: Vzkazuje vám, že ...He asked/wanted me to tell you that ...

zabalit: Mám vám to zabalit?Shall I wrap it up for you?

zaručit: Mohu Vám zaručit, že ...I can assure you that ...

zatelefonovat: Mohu si od vás zatelefonovat?Can I use your phone?

zatýkat: Zatýkám vás.I arrest you.

zavést: Zavedu vás do jeho kanceláře.I will show you to his office.

zdržovat: vás nebudu déle zdržovat.I won't keep you any longer.

zeptat se: Mohu se vás na něco zeptat?Can I ask you a question?

zjistit: Zjistím vám to.I'll find it out for you.

zlobit se: Nezlobte se, že vás obtěžuji, ale...I'm sorry to trouble you but...

zvát: Zvu vás na oběd.I'll buy you lunch.

budget: within your budgetpro vás finančně dostupný

convenience: at your earliest conveniencejakmile se ti/vám to bude hodit