Hlavní obsah

položit

Dokonavé sloveso

  1. (dát, umístit) co kam put sth (down), place, lay sth (down)Kam to mám položit?Where shall I put it?položit sluchátko telefonuput down the receiver, (zavěsit) hang up, BrE ring off
  2. (kladením zřídit) co lay sthpoložit kobereclay a carpet
  3. (přednést, vznést)Mohu vám položit otázku?May I ask you a question?položit komu otázkuask sb a question, put a question to sb
  4. hovor.(funkci ap.) co resign (from) sth, give up sth

Vyskytuje se v

dotaz: ask a question, make a querypoložit dotaz

navrch: put sth on the top of sthpoložit co navrch čeho

otázka: ask sb/answer a questionpoložit komu/odpovědět na otázku

základ: lay the foundations of sthi přen. položit základy čeho

položit se: She lay down on the bed.Položila se na postel.

život: lay down one's life for sb/sthpoložit za koho/co život

foundation: lay the foundations for sthpoložit základy čeho

lay: lay trackpoložit koleje

put: put a question to sbpoložit otázku komu, zeptat se koho

side: put sth on its sidepoložit co na bok

unasked: These questions went unasked.Tyto otázky nikdo nepoložil., Na toto se nikdo nezeptal.

položit: put down the receiver, zavěsit hang up, BrE ring offpoložit sluchátko telefonu