Hlavní obsah

život

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (biologická existence) lifevznik života na zemithe origins of life on earthnejevit známky životashow no signs of lifeudržovat koho při životěkeep sb alive
  2. (jedince) lifemn.č. livespřijít o životlose one's life, (být zabit, při nehodě ap.) be killedbýt v nebezpečí životabe in peril of one's lifebojovat o životbe fighting for one's lifenáb. posmrtný životlife after deathotázka života a smrtia matter of life and death
  3. (doba lidské existence) life(time)na celý životfor lifejednou za životonce in a lifetimecelý životall one's life, one's whole life (long)nikdy v životěnever in one's lifena sklonku životalate in life, at the end of one's life, in one's declining yearszachránit komu životsave sb's lifevelké ztráty na životechheavy casualties, great loss of life
  4. (energie ap.) life, liveliness, animation, activity

Vyskytuje se v

bezcenný: bezcenný životworthless life

boj: boj na život a na smrtmortal combat

činorodý: činorodý životactive life

dvojí: vést dvojí životlead double life

manželský: manželské soužití, manželský životmarried life

nasazení: s nasazením životarisking one's life

nebezpečný: životu nebezpečnýlife-threatening

ohrožení: v ohrožení životain danger of one's life

otázka: otázka života a smrtia matter of life and death

otrávit: otrávit komu životruin/spoil sb's life

posmrtný: posmrtný životlife after death, afterlife

poustevnický: poustevnický živothermitism, eremitism, přen. life of seclusion

při: udržovat koho při životěkeep sb alive

sexuální: sexuální životsex life, sexualita sexuality

skoncovat: skoncovat se životemcommit suicide, hovor. end it all, hovor. do away with osf

smrt: nepřátelé na život a na smrtdeadly enemies

smysl: smysl životameaning of life

soukromý: soukromý životpersonal/private life

vdechnout: vdechnout (nový) život čemubreathe (new) life into sth

ztráta: ztráty na životechloss of life, počet mrtvých death toll, (number of) casualties

bojovat: bojovat o životfight for one's life

nasadit: nasadit životrisk one's life (and limb)

omrzet (se): Omrzel tě život?Are you tired of life?

peklo: udělat komu ze života peklomake sb's life hell

plný: plný životafull of life

příběh: příběh ze životareal-life story

radovat se: umět se radovat ze životaknow how to enjoy life

souboj: souboj na život a na smrtmortal combat, fight to the death

spořádaný: žít spořádaným životem bývalý zločinec ap.go straight

stáhnout se: stáhnout se z veřejného životaretire from public life

těžký: těžký živothard life

tvrdý: tvrdý živothard life

usnadnit: Usnadní ti to život.It will make your life easier.

vděčit: Vděčím mu za svůj život.I owe him my life.

vesnický: vesnický životvillage/country life

všední: všední životeveryday life

vyžádat si: Nehoda si vyžádala 5 životů.The accident claimed 5 lives.

zachránit: Zachránil mi život.He saved my life.

zařídit: zařídit si životarrange/organize one's life

ztráta: Došlo k velkým ztrátám na životech.There was great/heavy loss of life.

jepičí: mít jepičí životbe short-lived

potácet se: potácet se mezi životem a smrtíhover between life and death

protřelý: životem/světem protřelýworldly-wise

being: bring sth into beingdát vzniknout čemu, zavést co, uvést co v život

business: business lifepracovní život/kariéra

collegiate: collegiate lifestudentský život

combat: mortal combatboj na život a na smrt

consenting: práv. consenting adultosoba ve věku, kdy může legálně začít sexuální život hl. o homosexuálech

deadly: deadly enemiesnepřátelé na život a na smrt

death: life after deathposmrtný život

double life: live a double lifevést dvojí život

ease: life of easeklidný život

elixir: elixir of lifeelixír života

essential: essential to lifeživotně důležitý, nezbytný pro život

eternal: eternal lifevěčný život

eventful: eventful lifebohatý život

keep: keep sb goingudržet koho v chodu/při životě zásoby energie ap.

life: sex lifepohlavní/sexuální život

life: way of lifeživotní styl, způsob života

mortal: mortal combatboj na život a na smrt

proud: proudest moment (in one's life)nejvýznamnější chvíle (v životě)

rest: for the rest of my lifepo zbytek života

sense: sense of directionorientační smysl, přen. jasné představy o životě cílech ap.

sex: sex lifepohlavní život

take: take one's own lifevzít si život, spáchat sebevraždu

town: town lifeměstský život

vital: med. vital signsznámky života, (základní) fyziologické funkce

weary: world-wearyunavený životem

working: working lifeproduktivní část života koho, pracovní životnost čeho

world: this worldtento život

world: the next worldpříští život

death trap: The place is a death trap.Je to tam o život.

entire: He had spent there his entire life.Strávil tam celý život.

itself: Life itself is a learning process.Život samotný je proces učení.

make: It will make your life easier.Usnadní ti to život.

restructure: restructure one's lifeuspořádat (si) nově život

fast lane: live/life in the fast lanežít/život nadoraz