Hlavní obsah

život

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (biologická existence) lifevznik života na zemithe origins of life on earthnejevit známky životashow no signs of lifeudržovat koho při životěkeep sb alive
  2. (jedince) lifemn.č. livespřijít o životlose one's life, (být zabit, při nehodě ap.) be killedbýt v nebezpečí životabe in peril of one's lifebojovat o životbe fighting for one's lifenáb. posmrtný životlife after deathotázka života a smrtia matter of life and death
  3. (doba lidské existence) life(time)na celý životfor lifejednou za životonce in a lifetimecelý životall one's life, one's whole life (long)nikdy v životěnever in one's lifena sklonku životalate in life, at the end of one's life, in one's declining yearszachránit komu životsave sb's lifevelké ztráty na životechheavy casualties, great loss of life
  4. (energie ap.) life, liveliness, animation, activity

Vyskytuje se v

bezcenný: worthless lifebezcenný život

boj: mortal combatboj na život a na smrt

činorodý: active lifečinorodý život

dvojí: lead double lifevést dvojí život

manželský: married lifemanželské soužití, manželský život

nasazení: risking one's lifes nasazením života

nebezpečný: life-threateningživotu nebezpečný

ohrožení: in danger of one's lifev ohrožení života

otázka: a matter of life and deathotázka života a smrti

otrávit: ruin/spoil sb's lifeotrávit komu život

posmrtný: life after death, afterlifeposmrtný život

poustevnický: hermitism, eremitism, přen. life of seclusionpoustevnický život

při: keep sb aliveudržovat koho při životě

sexuální: sex life, sexualita sexualitysexuální život

skoncovat: commit suicide, hovor. end it all, hovor. do away with osfskoncovat se životem

smrt: deadly enemiesnepřátelé na život a na smrt

smysl: meaning of lifesmysl života

soukromý: personal/private lifesoukromý život

vdechnout: breathe (new) life into sthvdechnout (nový) život čemu

ztráta: death toll, (number of) casualtiesztráty na životech počet mrtvých

bojovat: fight for one's lifebojovat o život

nasadit: risk one's life (and limb)nasadit život

peklo: make sb's life helludělat komu ze života peklo

plný: full of life, vital, lifefulplný života

příběh: real-life story, story taken from lifepříběh ze života

radovat se: know how to enjoy lifeumět se radovat ze života

souboj: mortal combat, fight to the deathsouboj na život a na smrt

spořádaný: go straightžít spořádaným životem bývalý zločinec ap.

stáhnout se: retire from public lifestáhnout se z veřejného života

těžký: hard lifetěžký život

tvrdý: hard lifetvrdý život

usnadnit: It will make your life easier.Usnadní ti to život.

vděčit: I owe him my life.Vděčím mu za svůj život.

vesnický: village/country lifevesnický život

všední: everyday lifevšední život

vyžádat si: The accident claimed 5 lives.Nehoda si vyžádala 5 životů.

zachránit: He saved my life.Zachránil mi život.

zařídit: arrange/organize one's lifezařídit si život

jepičí: be short-livedmít jepičí život

potácet se: hover between life and deathpotácet se mezi životem a smrtí

protřelý: worldly-wiseživotem/světem protřelý

being: bring sth into beingdát vzniknout čemu, zavést co, uvést co v život

collegiate: collegiate lifestudentský život

combat: mortal combatboj na život a na smrt

consenting: práv. consenting adultosoba ve věku, kdy může legálně začít sexuální život hl. o homosexuálech

deadly: deadly enemiesnepřátelé na život a na smrt

death: life after deathposmrtný život

double life: live a double lifevést dvojí život

ease: life of easeklidný život

elixir: elixir of lifeelixír života

essential: essential to lifeživotně důležitý, nezbytný pro život

eternal: eternal lifevěčný život

eventful: eventful lifebohatý život, život plný zážitků

life: sex lifepohlavní/sexuální život

mortal: mortal combatboj na život a na smrt

proud: proudest moment (in one's life)nejvýznamnější chvíle (v životě)

rest: for the rest of my lifepo zbytek života

sense: sense of directionorientační smysl, přen. jasné představy o životě cílech ap., vyhraněná orientace

sex: sex lifepohlavní život

take: take one's own lifevzít si život, spáchat sebevraždu

town: town lifeměstský život

vital: med. vital signsznámky života, (základní) fyziologické funkce

weary: world-wearyunavený životem

working: working lifeproduktivní část života koho, pracovní životnost čeho

world: this worldtento život

alive: bring sb/sth aliveoživit koho/co i přen., učinit co zajímavějším, vnést život do čeho vyprávění

entire: He had spent there his entire life.Strávil tam celý život.

itself: Life itself is a learning process.Život samotný je proces učení.

make: It will make your life easier.Usnadní ti to život.

restructure: restructure one's lifeuspořádat (si) nově život

fast lane: live/life in the fast lanežít/život nadoraz

život: show no signs of lifenejevit známky života