Hlavní obsah

nasazení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (nastrčení ap.) putting on(umístění) placing(upevnění) fitting
  2. přen.(vynaložení)s nasazením všech (svých) silusing all one's strengths nasazením životarisking one's life
  3. přen.(užití prostředků ap.) čeho employment of sthpřen.(zdrojů, jednotek do akce ap.) deploymentpřen.(aktivní služba vojáka) active service/duty

Vyskytuje se v

náramek: (hand)cuff sbnasadit náramky komu

nasazení: risking one's lifes nasazením života

štěnice: plant a bug swhnasadit/dát štěnici kam

želízko: handcuff sbnasadit komu želízka

brouk: put a bee in sb's bonnetnasadit komu brouka do hlavy

laťka: set a high standardnasadit laťku vysoko

paroh: cuckold sbnasadit komu parohy

all-out: all-out attackútok s nasazením všech sil

blistering: set a blistering pacenasadit vražedné/ostré/brutální tempo

bridle: put a bridle on sthnasadit čemu uzdu, nauzdit co

commit: commit troopsnasadit jednotky do boje

commitment: work commitmentpracovní nasazení pracovní ochota a oddanost

deployment: výp. software deploymentnasazení softwaru

full: do sth full outdělat co naplno/s plným nasazením

handcuff: put handcuffs on sbnasadit komu pouta

tail: have/put a tail on sbdát koho sledovat, nasadit na koho očko

deploy: They deployed ground troops.Nasadili pozemní jednotky.

nasadit: put in contact lensesnasadit si čočky