Hlavní obsah

placing [ˈpleɪsɪŋ]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

place: be placedumístit se, AmE být druhý, umístit se jako druhý v závodě

placings: the placingspořadí, umístění závodníků ap.

resting place: (final) resting placemísto posledního odpočinku hrob, hřbitov

rock: between a rock and a hard placemezi dvěma ohni, mezi mlýnskými kameny každá z alternativ je nepříjemná

arrest: place sb under arrestzatknout, zajistit koho

custody: put/place sb in the custody of sbsvěřit/dát koho do výchovy/péče komu

demand: place demands on sb/sthklást nároky na koho/co

eating: eating placejídelna, restaurace, stravovna místo, kde se lze najíst

give: give place to sthpřen. ustoupit, udělat místo čemu novému ap., být vystřídán čím

grandma: at (my) grandma's (place)u (mé) babičky

held: held in place by sthupevněný, připevněný čím

house arrest: place sb/be under house arrestuložit komu domácí/být v domácím vězení

interdict: place an interdict on sthzakázat co

jeopardy: put/place sth/sb in jeopardyvystavit nebezpečí, ohrozit co/koho

kick: sport. place-kickvýkop z místa

make: make placeuvolnit místo

manoeuvre: manoeuvre out of the parking placevymotat se z parkoviště

mat: place matprostírání, prostírka pod talíře ap.

mom: at (my) mom's (place)u (mé) mámy doma

monetary: place/put a monetary value on sthfinančně ohodnotit/vyčíslit co

mum: at (my) mum's (place)u (mé) mámy doma

order: place an orderzadat objednávku

pizza: hovor. pizza placepizzerie

record: put/place sth on recorddát/zanést do záznamu/zápisu, přen. oficiálně vyslovit/uvést/pronést

remotely: remotely placedvzdálený, daleko se nacházející

residence: place of residence(místo) bydliště

responsibility: place the responsibility on sbpřenést odpovědnost na koho

swap: swap places with sbvyměnit si místa s kým dva lidé

winter: wintering placezimoviště, přezimovací místo

worship: place of worshipsvatyně, místo pro konání bohoslužeb

death trap: The place is a death trap.Je to tam o život.

detention: place sb in detentionvzít koho do vazby

emphasis: place/put/lay great emphasis on sthklást velký důraz na co

haunted: The place is haunted.Straší tam.

rightful: his rightful place in historymísto v dějinách, které mu právem náleží

go: go placesprorazit v kariéře ap.

right: be in the right place at the right timebýt ve správný čas na správném místě