Hlavní obsah

record

Podstatné jméno

  1. of sth záznam, zápis o čem, evidence čeho, protokolkeep a record of sthvést si záznam(y) o čemRecord Officearchivgo on record (to say) sthoficiálně prohlásit/oznámit coput/place sth on recorddát/zanést do záznamu/zápisu, přen. oficiálně vyslovit/uvést/pronéstrecord keepingvedení evidence
  2. (gramofonová) deska, album hudební, nahrávka na descerecord companynahrávací společnostrecord dealsmlouva na desku, dohoda s nahrávací společností s hudebníkem ap.
  3. rekord ve sportu ap.break the recordpřekonat rekordset a recordvytvořit rekord
  4. přen.pověst, reputace, minulost známá fakta o osobě
  5. (criminal) record trestní rejstřík

Vyskytuje se v

record: (criminal) recordtrestní rejstřík

accounting: ekon. accounting recordúčetní záznam

all-time: all-time recordabsolutní rekord

criminal: criminal recordzáznam v trestním rejstříku

holder: (world) record holderdržitel (světového) rekordu

place: place upon recordzaznamenat, zanést do záznamů, zaprotokolovat

recorded delivery: send sth recorded deliveryposlat co doporučeně

last: He recorded every last word.Nahrál každičké slovo.

set: He set a new record.Vytvořil nový rekord.

dlouhohrající: long-playing record, long-playerdlouhohrající deska

dopis: BrE recorded delivery letter, AmE registered letterdoporučený dopis

evidence: keep a record of sthvést si evidenci čeho

knížka: pupil's record bookžákovská knížka

míra: to correct, to square sth, nepravdivý údaj put the record straightuvést co na správnou míru

nahrávací: recording studio, velké pro filmovou hudbu ap. sound stagenahrávací studio

patrnost: na paměti bear sth in mind, v záznamech keep sth on recordvést co v patrnosti

protokol: keep a record of sthvést protokol o čem

překonat: break a recordpřekonat rekord

rejstřík: criminal record(s)práv. trestní rejstřík

rychlostní: speed recordrychlostní rekord

spis: court files/recordssoudní spisy

světový: world record/championship/cupsport. světový rekord/šampionát/pohár

teplotní: temperature record/curve/fluctuationsteplotní rekord/křivka/výkyvy

točit: record an albumtočit desku

trestní: criminal recordtrestní rejstřík záznam

utvořit: set a new recordutvořit nový rekord

zajímavost: (just) as a matter of interest, jen informativně for the recordjen tak pro zajímavost

zásilka: BrE recorded delivery mail, hl. AmE registered maildoporučená zásilka

záznam: accounting recordekon. účetní záznam

živý: live recordinghud. živá nahrávka

kazeta: tape-record sthnahrát co na kazetu

nahrát: video(tape) sth, record sth on videonahrát co na video

rekord: break the recordzlomit/překonat rekord

rekordní: record levelrekordní úroveň

pravý: set/put the record straightuvést to/věci na pravou míru výrok ap.

jacket: (record) jacketobal gramodesky ap.