Hlavní obsah

točit

Nedokonavé sloveso

  1. (provádět kruhovitý pohyb) čím turn(kolem osy) rotate(rychle dokola) spin sth
  2. (čepovat) co draw sthtočit pivotap beer, (hospoda ap.) have beer on tap
  3. (filmovat) co shoot(scénu) take sth(filmovat) (make a) film
  4. (nahrávat) co make, record sthtočit deskurecord an album

Vyskytuje se v

hlava: Točí se mi hlava.I feel giddy.

točit se: Točí se mi hlava.I feel dizzy., My head is spinning.

točit se: Země se točí kolem své osy.The Earth rotates on its axis.

location: shoot on locationtočit v exteriéru

mad: make sb mad(vy)točit, naštvat, štvát koho

twiddle: twiddle one's thumbstočit palci (mlýnek), přen. sedět s rukama v klíně, chytat lelky