Hlavní obsah

točit

Nedokonavé sloveso

  1. (provádět kruhovitý pohyb) čím turn(kolem osy) rotate(rychle dokola) spin sth
  2. (čepovat) co draw sthtočit pivotap beer, (hospoda ap.) have beer on tap
  3. (filmovat) co shoot(scénu) take sth(filmovat) (make a) film
  4. (nahrávat) co make, record sthtočit deskurecord an album

Vyskytuje se v

hlava: Točí se mi hlava.I feel giddy.

točit se: Točí se mi hlava.I feel dizzy., My head is spinning.

točit: točit pivotap beer, hospoda ap. have beer on tap