Hlavní obsah

dopis

Podstatné jméno, rod mužský

  • komu letter to sbkniž. žert. (psaní) missiveděkovný/blahopřejný dopis komuletter of thanks/congratulations to sbdoporučený dopisBrE recorded delivery letter, AmE registered letter

Vyskytuje se v

děkovný: děkovný dopisletter of thanks, hovor. thank you letter

expresní: expresní dopisexpress letter, special delivery letter, priority mail

motivační: motivační dopisletter of motivation

nůž: nůž na dopisyletter opener, paper knife

obchodní: obchodní dopisbusiness letter

omluvný: omluvný dopisletter of apology

otevřený: otevřený dopisopen letter

spěšný: spěšný vlak/dopisexpress train/letter

hodit: hodit dopis do schránkydrop the letter in the postbox

obdržet: Obdrželi jste náš dopis?Did you receive our letter?

odeslat: Dopis byl již odeslán.The letter has been sent off.

odnést: Odnes ten dopis na poštu.Take the letter to the post office.

poslat: poslat dopissend a letter

přijít: Přišel mi dopis.I (have) received a letter.

psát: V dopise se píše, že ...The letter goes that ...

určit: Dopis není určen Vám.The letter is not meant for you.

vášnivý: vášnivý polibek/milenec/dopispassionate kiss/lover/letter

záhlaví: záhlaví dopisuletterhead

zformulovat: Jak bys zformuloval ten dopis?How would you word the letter?

znít: Dopis zněl: Ahoj Bobe, ...The letter ran: Hello Bob, ...

zvací: zvací dopisinvitation letter, letter of invitation

apology: omluvný dopisletter of apology

commercial: obchodní dopisekon. commercial letter

dunning: dopis s upomínkou, urgenční dopis opakovaně zasílanýdunning letter

introduction: doporučující dopisletter of introduction

invitation: zvací dopisletter of invitation

letter: AmE doporučený dopis, BrE cenné psaníregistered letter

note: dopis na rozloučenou před sebevraždousuicide note

ransom: dopis s požadavkem výkupnéhoransom note

recommendation: doporučující dopisletter of recommendation

ref.: váš dopis číslo ... odkaz na předchozí korespondenciyour ref. ...

registered: hl. AmE doporučený dopis, BrE cenné psaníregistered letter

reply: odpovědět na dopis/inzerátreply to a letter/an advertisement

sympathy: kondolence, kondolenční dopisletter of sympathy

take: psát dopis podle diktovanéhotake a letter

thank: děkovný dopis komuletter of thanks to sb

threatening: výhružný dopisthreatening letter

undated: nedatované dopisyundated letters

all: všechny dopisyall of the letters

go: V dopise se píše ...The letter goes ...

instant: váš dopis ze šestého tohoto měsíceyour letter of the 6th instant

might: Ty dopisy nemusely být (vůbec) určeny mně.The letters might not have been meant for me.

dopis: děkovný/blahopřejný dopis komuletter of thanks/congratulations to sb