Hlavní obsah

dopis

Podstatné jméno, rod mužský

  • komu letter to sbkniž. žert. (psaní) missiveděkovný/blahopřejný dopis komuletter of thanks/congratulations to sbdoporučený dopisBrE recorded delivery letter, AmE registered letter

Vyskytuje se v

děkovný: děkovný dopisletter of thanks, hovor. thank you letter

expresní: expresní dopisexpress letter, special delivery letter, priority mail

motivační: motivační dopisletter of motivation

nůž: nůž na dopisyletter opener, paper knife

obchodní: obchodní dopisbusiness letter

omluvný: omluvný dopisletter of apology

otevřený: otevřený dopisopen letter

spěšný: spěšný vlak/dopisexpress train/letter

hodit: hodit dopis do schránkydrop the letter in the postbox

obdržet: Obdrželi jste náš dopis?Did you receive our letter?

odeslat: Dopis byl již odeslán.The letter has been sent off.

odnést: Odnes ten dopis na poštu.Take the letter to the post office.

poslat: poslat dopissend a letter

přijít: Přišel mi dopis.I (have) received a letter.

psát: V dopise se píše, že ...The letter goes that ...

určit: Dopis není určen Vám.The letter is not meant for you.

vášnivý: vášnivý polibek/milenec/dopispassionate kiss/lover/letter

záhlaví: záhlaví dopisuletterhead

záplava: záplava dopisůflood of letters

zformulovat: Jak bys zformuloval ten dopis?How would you word the letter?

znít: Dopis zněl: Ahoj Bobe, ...The letter ran: Hello Bob, ...

zvací: zvací dopisinvitation letter, letter of invitation

apology: letter of apologyomluvný dopis

commercial: ekon. commercial letterobchodní dopis

dunning: dunning letterdopis s upomínkou, urgenční dopis opakovaně zasílaný

introduction: letter of introductiondoporučující dopis

invitation: letter of invitationzvací dopis

letter: registered letterAmE doporučený dopis, BrE cenné psaní

letter: business letterobchodní dopis

letter: letter of invitationzvací dopis, ekon. výzva k předkládání projektů/nabídek v tendru, výzva k účasti ve veřejné soutěži

note: suicide notedopis na rozloučenou před sebevraždou

ransom: ransom notedopis s požadavkem výkupného

recommendation: letter of recommendationdoporučující dopis

ref.: your ref. ...váš dopis číslo ... odkaz na předchozí korespondenci

registered: registered letterhl. AmE doporučený dopis, BrE cenné psaní

reply: reply to a letter/an advertisementodpovědět na dopis/inzerát

sympathy: letter of sympathykondolence, kondolenční dopis

take: take a letterpsát dopis podle diktovaného

thank: letter of thanks to sbděkovný dopis komu

threatening: threatening lettervýhružný dopis

undated: undated lettersnedatované dopisy

all: all of the lettersvšechny dopisy

go: The letter goes ...V dopise se píše ...

instant: your letter of the 6th instantváš dopis ze šestého tohoto měsíce

letter: receive a letterdostat dopis

might: The letters might not have been meant for me.Ty dopisy nemusely být (vůbec) určeny mně.