Hlavní obsah

otevřený

Vyskytuje se v

dveře: open dayden otevřených dveří

kohoutek: turn the tap on/offotevřít/zavřít kohoutek

otevřít: go open the door, když někdo zvoní go answer the doorjít otevřít (dveře)

prostor: in open spacev otevřeném prostoru

účet: open an accountotevřít si účet

dokořán: open the door wideotevřít dveře dokořán

jít: It won't open.Nejde to (otevřít).

kdyby: Would you mind opening the window/be so kind as to open the window?Kdybyste byl tak laskav a otevřel okno.

moct: May I open the window?Mohu otevřít okno?

poklopec: Your fly is open.Máš otevřený poklopec.

třeba: Shall I open it? – I don't mind if you do.Mám to otevřít? – Třeba.

ústa: open one's mouthotevřít ústa

vadit: Do you mind if I open the window?Bude Vám vadit, když otevřu okno?

veřejnost: open to the publicotevřeno pro veřejnost

account: open an accountotevřít si účet

answer: answer the door(jít) otevřít (dveře)

bank account: ekon. open a bank accountzřídit/otevřít si bankovní účet

break: break open sthnásilím otevřít, rozbít obal

competition: open competitionkonkurz, (otevřené) výběrové řízení na pozici ap.

cut: cut sth openrozříznout, otevřít řezem co

fracture: compound fractureotevřená zlomenina

honest: be honest about sthříct pravdu o čem, být otevřený v čem

hostility: open hostilityotevřené nepřátelství

-mouthed: open-moutheds otevřenou pusou

naked: naked flameotevřený oheň

open: open one's eyesotevřít oči

open-ended: open-ended questionsotevřené otázky nelze odpovědět jen ano či ne

prize: prize openvypáčit, otevřít násilím

raw: raw woundotevřená rána

refrigerate: refrigerate/keep refrigerated after openingpo otevření uchovávejte v chladničce

sea: open seaotevřené moře

space: open spaceotevřené prostranství

sun: sun deckAusE otevřená terasa, loď. horní otevřená paluba lodi

-topped: open-toppedbez střechy, s otevřenou střechou auto

wrench: open-end wrenchotevřený klíč

yank: yank open sthprudce otevřít co

public: open to the publicpřístupný veřejnosti, otevřený pro veřejnost

shall: Shall I open the window?Mám otevřít okno?

through: open Monday through Sundayotevřeno od pondělka do neděle

otevřený: naked flame, krb ap. open fireotevřený oheň