Hlavní obsah

veřejnost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (lidé obecně) the publicširoká veřejnostthe general publicotevřeno pro veřejnostopen to the publicoddělení pro styk s veřejnostípublic relations department
  2. (veřejné místo) public (place)na veřejnosti veřejněin publicodhalování na veřejnostiindecent exposure

Vyskytuje se v

povědomí: raise public awareness of sthzvýšit povědomí veřejnosti o čem

proniknout: leak (out)proniknout na veřejnost informace

přednáška: public lecturepřednáška pro veřejnost

zpřístupnit: open sth to the publiczpřístupnit co pro veřejnost

prát: wash one's dirty linen in public, AmE air one's dirty laundry in publicprát (své) špinavé prádlo na veřejnosti

demand: by popular demandna přání veřejnosti jelikož si to veřejnost žádá

display: on (public) displayvystavený (pro veřejnost)

exposure: indecent exposureobnažování (na veřejnosti), exhibicionismus

gallery: public gallerygalerie pro veřejnost v parlamentu ap.

high street: high-street fashionmóda pro širokou veřejnost hl. vycházející z posledních trendů

lewdness: práv. public lewdnessobscénní chování na veřejnosti

public: general publicširoká veřejnost

session: closed sessionneveřejné zasedání, zasedání s vyloučením veřejnosti

sunshine: AmE sunshine lawzákon o přístupnosti oficiálních dokumentů veřejnosti, zákon o svobodě informací

verdict: public verdictveřejné mínění, názor veřejnosti

veřejnost: public relations departmentoddělení pro styk s veřejností