Hlavní obsah

veřejnost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (lidé obecně) the publicširoká veřejnostthe general publicotevřeno pro veřejnostopen to the publicoddělení pro styk s veřejnostípublic relations department
  2. (veřejné místo) public (place)na veřejnosti veřejněin publicodhalování na veřejnostiindecent exposure

Vyskytuje se v

povědomí: zvýšit povědomí veřejnosti o čemraise public awareness of sth

proniknout: proniknout na veřejnost informaceleak (out)

přednáška: přednáška pro veřejnostpublic lecture

zpřístupnit: zpřístupnit co pro veřejnostopen sth to the public

prát: prát (své) špinavé prádlo na veřejnostiwash one's dirty linen in public, AmE air one's dirty laundry in public

demand: by popular demandna přání veřejnosti jelikož si to veřejnost žádá

display: on (public) displayvystavený (pro veřejnost)

exposure: indecent exposureobnažování (na veřejnosti), exhibicionismus

gallery: public gallerygalerie pro veřejnost v parlamentu ap.

high street: high-street fashionmóda pro širokou veřejnost hl. vycházející z posledních trendů

lewdness: práv. public lewdnessobscénní chování na veřejnosti

public: general publicširoká veřejnost

public: make sth publiczveřejnit co, oznámit co (veřejnosti)

public: become publicdostat se na veřejnost informace

public: go public on sthzveřejnit, pustit na veřejnost co do té doby tajné

session: closed sessionneveřejné zasedání, zasedání s vyloučením veřejnosti

sunshine: AmE sunshine lawzákon o přístupnosti oficiálních dokumentů veřejnosti, zákon o svobodě informací

verdict: public verdictveřejné mínění, názor veřejnosti

public: open to the publicpřístupný veřejnosti, otevřený pro veřejnost