Hlavní obsah

sea [siː]

Podstatné jméno

  • mořeby the seau mořeopen seaotevřené mořesea battlenámořní bitva100 meters above sea level100 metrů nad mořembeyond the seaza mořem, v zámoříput to seavyplout, vydat se na moře loď

Vyskytuje se v

Mediterranean: Středozemní mořethe Mediterranean (Sea)

sea: být úplně zmatený, tápat v nejistotěbe all at sea

Baltic: Balt(ské moře)Baltic Sea

buckthorn: rakytník řešetlákovýbot. sea buckthorn

Crete: Krétské mořeSea of Crete

cucumber: sumýšzool. sea cucumber

fir: kolonie polypovcůzool. sea fir

heavy: rozbouřené mořeheavy seas

hedgehog: mořský ježek ježovkasea hedgehog

level: střední úroveň hladiny moře mezi přílivem a odlivemmean sea level

marginal: pobřežní vody 6 km široký pás podél pobřeží státugeogr. marginal sea

mile: námořní míle 1853,18 msea mile

narrow: = moře dělící Anglii od blízkých pevnin Irské moře a kanál La Manchenarrow seas

Norwegian: Norské mořeNorwegian Sea

peril: námořní rizika ztroskotání ap.perils of the sea

pike: kostlín, jehlicezool. sea pike

scroll: svitky od Mrtvého mořenáb., hist. Dead Sea scrolls

blend in: Tato ryba umí dokonale splynout s mořským dnem.This fish can perfectly blend in with the sea bottom.

cast away: Na moři ztroskotali tři muži.Three men were cast away at sea.

arabský: geogr. Arabské mořeArabian sea

dno: mořské dnoseabed, sea bottom

hladina: nad hladinou moře výškaabove the sea level

jónský: geogr. Jónské mořeIonian Sea

koník: mořský koníksea horse, seahorse

moře: na mořion the/at sea

mořský: mořská okurkasea cucumber

mrtvý: Mrtvé mořeDead Sea

nadmořský: nadmořská výškaaltitude, height above sea level, elevation

okurka: hovor. mořská okurka sumýšsea cucumber

proud: mořský proudsea current

rakytník: rakytník řešetlákovýsea buckthorn

rozbouřený: rozbouřené mořerough sea, s obrovskými vlnami mountainous seas

rudý: geogr. Rudé mořethe Red Sea

středozemní: Středozemní mořethe Mediterranean Sea

teplý: geogr. teplý mořský proudwarm sea current

úroveň: úroveň mořské hladinysea level

vlk: mořský vlksea dog

výška: nadmořská výškaaltitude, elevation, height above sea level

žlutý: geogr. Žluté mořeYellow Sea

vlévat se: Řeka se vlévá do moře.The river flows into the sea.

volný: na volném mořiin the open sea

tápat: tápat v nejistotěbe all at sea, být dezorientován flounder about

bass: mořčák, hovor. mořský okoun(sea) bass