Hlavní obsah

sea [siː]

Podstatné jméno

  • mořeby the seau mořeopen seaotevřené mořesea battlenámořní bitva100 meters above sea level100 metrů nad mořembeyond the seaza mořem, v zámoříput to seavyplout, vydat se na moře loď

Vyskytuje se v

bass: (sea) bassmořčák, hovor. mořský okoun

Mediterranean: the Mediterranean (Sea)Středozemní moře

Baltic: Baltic SeaBalt(ské moře)

buckthorn: bot. sea buckthornrakytník řešetlákový

Crete: Sea of CreteKrétské moře

cucumber: zool. sea cucumbersumýš

fir: zool. sea firkolonie polypovců

heavy: heavy seasrozbouřené moře

hedgehog: sea hedgehogmořský ježek ježovka

level: mean sea levelstřední úroveň hladiny moře mezi přílivem a odlivem

marginal: geogr. marginal seapobřežní vody 6 km široký pás podél pobřeží státu

mile: sea milenámořní míle 1853,18 m

narrow: narrow seas= moře dělící Anglii od blízkých pevnin Irské moře a kanál La Manche

Norwegian: Norwegian SeaNorské moře

peril: perils of the seanámořní rizika ztroskotání ap.

pike: zool. sea pikekostlín, jehlice

scroll: náb., hist. Dead Sea scrollssvitky od Mrtvého moře

blend in: This fish can perfectly blend in with the sea bottom.Tato ryba umí dokonale splynout s mořským dnem.

cast away: Three men were cast away at sea.Na moři ztroskotali tři muži.