Hlavní obsah

heavy [ˈhevɪ]

Přídavné jméno-vier, -viest

 1. těžký, hmotný o velké hmotnostiHow heavy are you?Kolik vážíš?
 2. velký, silný, intenzivníheavy drinkersilný alkoholik, opilecheavy traffichustý provozheavy rain/snowfallhustý déšť/silné sněženíheavy seasrozbouřené mořeheavy lossestěžké/velké ztrátyheavy smokertěžký kuřák
 3. masivní, podsaditý
 4. hustý hmota
 5. těžký, těžko stravitelný jídlo
 6. with sth kniž. plný čeho, obtěžkaný, obtížený čím
 7. heavy breathingtěžký dech
 8. tvrdý, silný dopad, rána ap.
 9. rušný, náročný den ap.heavy weathernáročné (povětrnostní) podmínky, přen. obtíže hl. náročný průběhrun into heavy weathernarazit na obtíže, dostat se do nesnází
 10. namáhavý práceheavy goingnáročný, namáhavý, pracný, lopotný činnost, těžký i o jídle
 11. on sth náročný na co, potřebující hodně čeho zdroje ap.

Vyskytuje se v

hitter: heavy/big hittervelké zvíře politik ap.

toll: take its/a heavy toll on sthvybírat si (svou)/velkou daň na čem

armed: heavily armedtěžce ozbrojený

going: hard/heavy/tough goingobtížný postup/průběh, přen. fuška, makačka co jde těžko

guard: heavily guardedostře střežený budova ap.

heavily: heavily builtdobře rostlý, podsaditý

heavy-duty: heavy-duty equipmentvybavení pro těžký provoz

heavy-duty: heavy-duty flooringzátěžové podlahové krytiny

heavy-handed: be heavy-handed with sthpřehánět to s čím množstvím ap., jít příliš zhurta na co

indebted: heavily indebtedvysoce zadlužený

invest: invest heavilysilně investovat

knit: heavy knithustě pletený

levy: levy a heavy fine for sthuložit vysokou pokutu za co

lie: lie heavy on sbtížit koho

manufacturing: heavy manufacturingtěžký průmysl, těžké strojírenství

metal: heavy/precious/non-ferrous metalstěžké/drahé/barevné kovy

pregnant: heavily pregnantv pokročilém těhotenství

rain: heavy rainsilný déšť, liják

rainfall: heavy rainfallsilný déšť, vydatné dešťové srážky

reading: heavy readingnáročná četba

snowfall: heavy snowfallsilné sněžení, chumelenice

vehicle: (heavy) goods vehiclenákladní vozidlo nad 3,5 tuny

weight: sport. heavy weighttěžká váha

outnumber: They were heavily outnumbered.Čelili silné početní převaze.

lead: as heavy as leadtěžký jako olovo

hustý: hustý provozheavy traffic

kov: těžký/lehký/drahý/ušlechtilý/vzácný kovheavy/light/precious/noble/rare metal

kuřák: náruživý/silný kuřákchain-smoker/heavy smoker

pohorka: pohorky(heavy) hiking boots, horolezecké mountaineering boots, vyšší kožené boty desert boots, AmE pracovní stogy

provoz: silný provozheavy traffic

silný: silný kuřákheavy smoker

strojírenství: lehké/těžké/všeobecné strojírenstvílight/heavy/general engineering

těžký: voj. těžký kulometheavy machine gun

těžký: těžký průmyslheavy industry

těžký: těžká stravaheavy food

těžký: tech. těžké kovyheavy metals

volič: vysoká/nízká účast voličůheavy/low polls

život: velké ztráty na životechheavy casualties, great loss of life

naditý: Má naditou peněženku.He has a (well-)stuffed wallet., přen. He has a heavy purse.

pořádně: Bylo to pořádně těžké.It was pretty heavy.

prudký: prudký déšťheavy rain

silný: silný liják/provozheavy rain/traffic

těžký: těžký nákladheavy load

těžký: těžký kuřákheavy smoker

tvrdý: tvrdé přistáníheavy landing

unést: Neunesu to.It's too heavy for me to carry.

zasadit: přen. zasadit těžkou ránu komu/čemu událost ap.deal a heavy blow to sb/sth

ztráta: Došlo k velkým ztrátám na životech.There was great/heavy loss of life.