Hlavní obsah

important [ɪmˈpɔːtənt]

Vyskytuje se v

more: more importantdůležitější

most: the most importantnejdůležitější

důležitý: nejdůležitější je ...the most important thing is ...

informace: důležitá informaceimportant piece of information

životně: životně důležitývital, vitally important

sehrát: sehrát důležitou roli v čemplay an important part in sth

zaujímat: zaujímat důležitou pozicioccupy/hold an important position