Hlavní obsah

important [ɪmˈpɔːtənt]

Vyskytuje se v

more: more importantdůležitější

most: the most importantnejdůležitější

důležitý: the most important thing is ...nejdůležitější je ...

informace: important piece of informationdůležitá informace

životně: vital, vitally importantživotně důležitý

sehrát: play an important part in sthsehrát důležitou roli v čem

zaujímat: occupy/hold an important positionzaujímat důležitou pozici

important: The most important thing is ...Nejdůležitější je ...