Hlavní obsah

informace

Vyskytuje se v

aktuální: aktuální informace/verzeupdate

pokroucený: pokroucená informacedistorted information

únik: únik informacíinformation leak(age), leakage of information

zdroj: zdroj informacísource of information, information source

prověřit: Prověřil jsi ty informace?Have you checked the information?

příslušný: příslušné informacerelevant information

zaručený: zaručené informacereliable information

ruka: informace z první rukyfirst-hand information

collection: collection of informationsběr informací

further: further informationbližší informace

hit: get a hitnajít hledanou informaci

information: inside informationtajné informace

information: a piece of informationjedna informace

information: information flowtok informací

insider: insider information(důvěrné) vnitřní informace firemní ap.

leakage: information leakageúnik informací

sunshine: AmE sunshine lawzákon o přístupnosti oficiálních dokumentů veřejnosti, zákon o svobodě informací

transcription: DNA transcriptionpřepis genetické informace DNA

available: This information isn't available.Tato informace není dostupná.

none: I was seeking information and found none.Hledal jsem informace a nenašel žádné.

piece: piece of information(jedna) informace

short: Info is short for information.Info je zkratka pro informace.