Hlavní obsah

short [ʃɔːt]

Přídavné jméno

 1. krátký časově ap.take a short breakdát si krátkou pauzuin short orderbez odkladu, bez prodlení, okamžitě, neprodleněsell sb shortobrat, ošidit, natáhnout kohoAmE gastr. short orderobjednávka minutek, minutky rychle připravená jídlahud. short ariaarieta
 2. stručný, krátký proslov ap.
 3. malý postavou, velikostí ap.short drinkpanák štamprlecut shortzkrátit, zkrácenýhair cut shortnakrátko zastřižené vlasyshort way from/off sthnedaleko odkudIt's only a short distance away.Je to nedaleko.sport. short gamehra na a kolem greenu v golfushort oddsvyrovnané šance v sázení
 4. of sth postrádající co nemající dostatekWe are running short of sth.Už nám dochází co.run short of sthvyčerpat, dojít co zásoby ap.be running short of sthdocházet co komu
 5. nedostatečný, nedostačující, nepostačujícíshort supplynedostatek, malá zásoba
 6. necelý počet ap., před čím dokončením ap., neúplnýThey still fall short of ten pounds.Ještě jim něco chybí do deseti liber.fall short of sthnedosáhnout čeho, být/mít méně než co určité úrovněbe short of the target/goalneplnit plán, být za plánem
 7. zkrácený, zestručněnýinfo is short for informationinfo je zkratka pro informace
 8. prchlivý, vznětlivý, výbušný povaha
 9. with sb úsečný, příkrý, strohý ke komu
 10. křehký, drobivý, drolivý
 11. čistý, nezředěný alkohol
 12. nepřízvučný, bezpřízvučný hláskaling. short markznak označující krátkou samohláskuekon. short saleprodej nakrátko

Fráze

 1. hovor.be caught short být zastižen potřebou, chtít se komu močit, nutně muset
 2. for short zkráceně jmenovat se
 3. be/go short of sth trpět nedostatkem čeho
 4. in short zkrátka, prostě, stručně, v kostce, ve zkratce
 5. nothing short of sth naprostý, úplný co, zcela jaký
 6. be short on sth postrádat co nemít dostatek ap.
 7. stop short of (doing) sth zastavit (se) před čím nedorazit až na místostop short of (doing) sth přen. neudělat co
 8. put sb on short time nuceně zkrátit pracovní dobu komu
 9. pull sb up short zarazit, přimět pozastavit se, vytrhnout koho z toho, co právě dělá
 10. hovor.make short work of sb/sth udělat krátký proces, nemazat se, nepárat se s kým/čím

Vyskytuje se v

notice: narychlo, v krátké době, na poslední chvíli během následné krátké dobyat short notice, at a moment's notice

pull up: zarazit (se) v činnostipull sb up (short)

short: kromě, s výjimkou čehoshort of sth

stop: zarazit se, náhle se zastavitstop short

story: abych to zkrátil při vyprávěníto cut a long story short

circuit: zkratelektr. short circuit

eagle: orlík krátkoprstýshort-toed (snake) eagle

focus: s krátkou ohniskovou vzdálenostíshort-focus

long: (krátká) novelalong-short story

order: objednávka minutek v restauraci, minutky pokrmyAmE short order

projection: nesplnit odhady čehofall short of one's projection for sth

short-handed: gól vstřelený ve vlastním oslabeníshort-handed goal

short-lived: netrvat dlouho, nemít dlouhého trváníbe short-lived

short-range: střely krátkého doletushort-range missiles

short-term: krátkodobá předpověďshort-term prediction

sight: být dalekozraký/krátkozrakýhave long/short sight

supply: nedostatek, malá zásoba čehoshort supply

way: Je to odsud kousek.It is a short way from here.

short story: abych to zkrátil ... ve vyprávění ap.to cut a short story shorter ...

work: nepárat se s čím, sfouknout co rychlemake short work of sth

košile: košile s krátkými/dlouhými rukávyshort/long-sleeved shirt

krátce: krátce střižený vlasycut short, (close-)cropped

krátký: krátké vlasyshort hair

míra: dát dobrou/špatnou míru nalít ap.give full/short measure

nakrátko: nakrátko sestřiženýclose-cropped, close-cut, cut short

následek: nést následkybear/face the consequences of sth, BrE, hovor. vinu carry the can, odnést to get the short end of the stick

nedostávat se: komu/čemu se nedostává čehosb lacks, is short of sth, wants for sth, sth is deficient in sth, dochází sb is running out of sth

nouze: mít nouzi o colack sth, be hard up for sth, want for sth, be short of sth

odklad: bez jakýchkoli odkladůwithout (any) delay, neprodleně in short order

oslabení: hrát v oslabeníplay short-handed

pauza: dát si (krátkou) pauzutake a (short) break

rukáv: s krátkými/dlouhými rukávyshort/long-sleeved

splnit: nesplnit co očekávání ap.fall short of sth

šidit: šidit na vázesell short weight

udělat: udělat si přestávkutake a (short) break, pause

vlna: (velmi) krátké/střední/dlouhé vlny rozhlasové(ultra) short/medium/long wave

zkrátit: abych to zkrátilto be brief, to cut a long story short(er)

zkratka: ve zkratce stručněin short/brief/a nutshell, briefly

brzy: brzy po čem, brzy poté cosoon after (doing) sth, a short time after sth

chybět: Ještě nám něco chybí do sta liber.We still fall short of hundred pounds.

letět: Krátké sukně zase letí.Short skirts are in again.

málo: mít málo čehobe short of sth, be low on sth

menší: On je mnohem menší než já.He is much shorter than me.

nedaleko: Je to nedaleko (od) našeho domu.It is a short way from our house.

ostříhaný: ostříhaný nakrátkoclose-cropped, cut short

spojení: elektr. krátké spojení zkratshort circuit

vzrůst: být malého vzrůstube of small stature/short in stature

zboží: nedostatkové zbožíscarce goods, goods in short supply

zkracovat se: Dny se zkracují.The days are getting shorter.

zkrátka: Abych to vzal zkrátka...To cut a long story short..., To make it short...

jepičí: mít jepičí životbe short-lived

kostka: v kostce stručněin short/brief/a nutshell

pár: Má to za pár.He's a short-timer.

párat se: nepárat se s kým/čímhovor. make short work of sb/sth

šos: hovor. Polib mi šos!Eat my shorts!, dej pokoj Give me a break!, Lay off me!, vulg. Up yours!

vznětlivý: být velice vznětlivý hned se rozčílithave a short fuse