Hlavní obsah

extended [ɪkˈstendɪd]

Vyskytuje se v

deadline: extend the deadlineposunout termín

extend: The meeting extended into the evening.Schůze se protáhla do večera.

extend: extend one's hand to sbpodat komu ruku

extend: The caves extend for miles.Jeskyně se táhnou celé míle.

extend: The car park will be extended.Parkoviště bude zvětšeno.

protáhnout se: Protáhlo se to.It took longer (than planned)., It got stretched out., o vleklém ap. It got dragged out., rozhodnutím ap. It got extended.

znalost: rozšířit si znalostiwiden/extend one's knowledge