Hlavní obsah

extended [ɪkˈstendɪd]

Vyskytuje se v

deadline: extend the deadlineposunout termín

extended: voj. extended orderrojnice

znalost: widen/extend one's knowledgerozšířit si znalosti

extend: The meeting extended into the evening.Schůze se protáhla do večera.