Hlavní obsah

pár

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

novomanželský: novomanželský párnewly-weds, bridal couple

výjimka: až na pár výjimekwith a few exceptions

jiný: Jako jakýkoli jiný pár...Like any other couple...

koruna: Dostal jsem to za pár korun.I got it for a song.

milenecký: milenecký pára pair of lovers

nabrat: Nabrala si pár jablek z košíku.She took some apples from the basket.

pár: hovor. pěkných pár čehoquite a few sth

pára: Nemám páru. netušímI don't have a clue., (I have) no idea., Ask me another.

přeskočit: přeskočit pár stránekskip a few pages

připojit se: Připojilo se k nám pár dalších lidí.We were joined by a few other people.

splašit: Podařilo se mi splašit pár dek.I managed to rustle up a few blankets.

volno: vzít si pár dní volnotake a few days off

šesták: za pár šestáků lacinofor a few coppers

age: věk párythe age of steam

back: před pár letya few years back

bargain basement: za pár babek/šupůat bargain basement prices

case: pár pistolícase of pistols

clueless: nemít (ani) páru o čem, vůbec netušit cobe clueless about sth

cohabit: páry žijící ve společné domácnosticohabiting couples

couple: manželé, manželský pármarried couple

courtesy: vyměnit si pár zdvořilostních frázíexchange courtesies

elderly: starší párelderly couple

exception: až na pár výjimekwith a few exceptions

ion: iontový párion pair

many: (jen) pár, nemnoho, jen několiknot many

married: manželé, manželský pármarried couple

quite: pěkných pár, poměrně dost, nemáloquite a few

select: přen. pro pár vyvolenýchfor a select few

touch: dodělat co, dopilovat co, doplnit pár posledních detailů k čemuput the final touches to sth

unmarried: nesezdaný párunmarried couple

weekly: výpomoc na pár týdnů dělníkAusE weekly man

bedfellow: Je to zvláštní dvojice/pár.They are strange bedfellows.

do: Pár bomb může způsobit hodně škody.A few bombs can do a lot of damage.

few: Je to zážitek pro pár vyvolených.It's an experience for the few.

first: prvních pár vločekthe first few flakes

squeeze: pár kapek citronua squeeze of lemon