Hlavní obsah

pár

Podstatné jméno, rod mužský

  • (dvojice) koho/čeho pair(partneři ap.) couple(sportovní ap.) pairing, twosome of sb/sthmanželský pármarried couple

Vyskytuje se v

novomanželský: novomanželský párnewly-weds, bridal couple

výjimka: až na pár výjimekwith a few exceptions

jiný: Jako jakýkoli jiný pár...Like any other couple...

koruna: Dostal jsem to za pár korun.I got it for a song.

milenecký: milenecký pára pair of lovers

nabrat: Nabrala si pár jablek z košíku.She took some apples from the basket.

pára: Nemám páru. netušímI don't have a clue., (I have) no idea.

přeskočit: přeskočit pár stránekskip a few pages

připojit se: Připojilo se k nám pár dalších lidí.We were joined by a few other people.

splašit: Podařilo se mi splašit pár dek.I managed to rustle up a few blankets.

volno: vzít si pár dní volnotake a few days off

šesták: za pár šestáků lacinofor a few coppers

age: the age of steamvěk páry

back: a few years backpřed pár lety

bargain basement: at bargain basement pricesza pár babek/šupů

case: case of pistolspár pistolí

clueless: be clueless about sthnemít (ani) páru o čem, vůbec netušit co

cohabit: cohabiting couplespáry žijící ve společné domácnosti

couple: married couplemanželé, manželský pár

courtesy: exchange courtesiesvyměnit si pár zdvořilostních frází

elderly: elderly couplestarší pár

exception: with a few exceptionsaž na pár výjimek

ion: ion pairiontový pár

many: not many(jen) pár, nemnoho, jen několik

married: married couplemanželé, manželský pár

quite: quite a fewpěkných pár, poměrně dost, nemálo

select: for a select fewpřen. pro pár vyvolených

touch: put the final touches to sthdodělat co, dopilovat co, doplnit pár posledních detailů k čemu

unmarried: unmarried couplenesezdaný pár

weekly: AusE weekly manvýpomoc na pár týdnů dělník

barb: They traded a few barbs.Vyměnili si pár uštěpačných poznámek.

bedfellow: They are strange bedfellows.Je to zvláštní dvojice/pár.

couple: in a couple of daysza pár dnů

do: A few bombs can do a lot of damage.Pár bomb může způsobit hodně škody.

few: It's an experience for the few.Je to zážitek pro pár vyvolených.

first: the first few flakesprvních pár vloček

snap: I'll take a few snaps.Udělám si pár fotek.

squeeze: a squeeze of lemonpár kapek citronu

few: quite a fewpěkných pár, poměrně dost, nemálo