Hlavní obsah

married [ˈmærɪd]

Vyskytuje se v

marry above: vdát se nad své poměry do vyšších kruhůmarry above osf

marry beneath: vdát se pod své poměry do nižších kruhůmarry beneath osf

couple: manželé, manželský pármarried couple

newly: novomanželénewly married couple

first: Vzít si ho? Raději bych umřela!Marry him? I would die first!

while: Vzali se před časem.They married a while ago.

manžel: vzít si koho za manželamarry sb, get married to sb

manželský: manželské soužití, manželský životmarried life

mít: mít koho za mužebe married to sb, have sb for a husband

oženit se: znovu se oženitremarry, marry again

příspěvek: ekon. novomanželský příspěvekmarried couple's allowance

sňatek: uzavřít sňatekenter into marriage, vzít se get married, vykonat obřad solemnize a marriage

vyženit: vyženit majetekmarry wealth

s, se: oženit se s kýmmarry sb

vdát se: Vdala se za něj.She married him.

vzít si: Vezmeš si mě?Will you marry me?

žena: vzít si koho za ženumarry sb, make sb one's wife

ženit se: Zítra se žení.He is getting married tomorrow.

married: vzít se, oženit se, vdát seget married