Hlavní obsah

s, se

Předložka

  1. (společně) with(hraničit) onoženit se s kýmmarry sbsetkat se s kýmmeet (with) sb
  2. (soupeřit ap.) with
  3. (mající něco) having(obsahující) of sthchléb s máslembread and butter
  4. (okolnost) withS pozdravem v dopise ap.Best Regards, Yours Truly, neform. (All my) love
  5. (co se týče) withCo s ním je?What's the matter with him?
  6. kniž.(směrem dolů, pryč) (down) fromkniž.(pryč) offdolů s kopcedown the hill, downhill

Vyskytuje se v

sebou: s sebouwith one

marod: hovor. hodit se marodpretend illness, vyhýbat se povinnosti malinger, pracovník go sick, slang. swing the lead

obměkčit: dát se obměkčitrelent, dát se přemluvit come (a)round

přinést si: přinést si s sebou cobring sth with one

přivézt: převézt co s seboubring sth with one

vzít: vzít (si) s sebou koho/cotake with one, take along

brát: Neber ji s sebou.Don't take her with you.

dělat: Nedělej si (s tím) starosti.Take it easy., Don't worry (about it).

dít se: Co se s ním děje?What is wrong with him?

dopisovat: Dopisuješ si s někým?Do you have a penfriend?

dovést: Doveďte ho s sebou.Bring him with you.

je: Vezmi je s sebou.Take them with you.

lepší: Bylo by lepší promluvit si s ním.It would be better to speak to him.

naobědvat se: Naobědváš se s námi?Will you have lunch with us?

nosit: Nosím to u sebe/s sebou.I carry it on me/with me.

poradit se: poradit se s odborníkemconsult (with) an expert

právník: poradit se s právníkemconsult a lawyer, take legal advice

promluvit: Jdi si s ním promluvit.Go talk to him.

přít se: Nepři se se mnou!Don't argue with me!

přivést: Přiveď ho s sebou.Bring him along.

s, se: oženit se s kýmmarry sb

setkat se: Setkal jsem se s ní na nádraží.I met her at the station.

seznámit se: Seznamte se s ...Come and meet ...

smířit se: Tak se s tím prostě smiř!, Smiř se s tím!Deal with it!

starost: Nedělej(te) si (s tím) starosti.Don't worry (about it)., jenom klid Take it easy!

tajit se: Vůbec se s tím netají.He makes no secret of it., He isn't hiding it at all.

vozit: vozit s sebou cocarry sth with one

vsadit se: Vsadím se s tebou o 20 liber, že přijde.I will bet you 20 pounds that she'll come.

vypořádat se: Musíš se s tím vypořádat sám.You have to deal with it on your own.

oheň: zahrávat si s ohněmplay with fire, ride a tiger

ozývat se: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.You get what you give., tvé činy se ti vrátí What goes around, comes around., You will be treated as you treat others.

prázdný: odejít/vrátit se s prázdnou/prázdnýma rukamaleave/return empty-handed

zahrávat si: zahrávat si s ohněmbe playing with fire, sail close to the wind

act: dělat se sebe blbce, dělat blbéhoact the fool

arrears: dostat se do prodlení/skluzu, opozdit se s platbouget/fall into arrears

coffee: káva s sebou k odnesení z prodejnytake-away coffee

come: Seznam(te) se s ...Come and meet ...

flirt: zahrávat si se smrtíflirt with death

gamble: zahrávat si se zdravímgamble with one's health

go: jídlo s sebou k odnesenífood to go

last hurrah: rozloučit se s kariérou posledním vystoupením ap., naposledy vystoupithave a last hurrah

pay: rozloučit se se zesnulýmpay one's last respects

take: s sebou jídlo v restauracito take away

nést: nést s seboumít za následek co carry sth, přirozené důsledky ap. entail, involve sth, nepřímo obsahovat imply sth, bring* sth in its train

take-away: káva s seboutake-away coffee

acquaintance: Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.I am so pleased to make your acquaintance.

bring along: Přiveďte s sebou manželku.Bring your wife along.

consult: Poraďte se se svým lékařem.Consult your doctor.

do: Něco by se s tím mělo udělat.Something should be done about it.

fight: Porval jsem se s ním.I had a fight with him.

get: Snažil jsem se s ní zkontaktovat.I tried to get in touch with her.

have: Máš to s sebou?Do you have it with you?

her: Promluv si se svým dítětem a ukaž mu ...Talk to your baby and show her ...

like: Nejspíš ho přivedou s sebou.They will bring him with, like as not.

make: Budeme (si) s tím muset vystačit.We'll have to make do.

meet: Nikdy jsem se s ním nesetkal.I have never met him.

must: Musíme se s tím vypořádat.We must cope with it.

pen-friend: dopisovat si s někýmhave a pen-friend

safe: Dá se s jistotou říct ...It is safe to say ...

worry: Nedělej(te) si s tím starosti.Don't worry about it.