Hlavní obsah

dovést

Dokonavé sloveso

  1. (zavést) koho kam guide(vzít) take(přivést) bring sb swh(uvést) show sb swhDovedu vás tam.I will take you there.Doveďte ho s sebou.Bring him with you.
  2. (přivést k cíli) co k čemu guide, lead, bring sth to sth

Nedokonavé sloveso

  • dokázat(u)dělat co can do sth(být schopný) be able to do sth, know how to do sth

Vyskytuje se v

nejlépe: He did it as best he could.Udělal to, jak nejlépe dovedl.

vysvětlit: I don't understand it., I see/have no explanation for this.Nedovedu si to vysvětlit.

zdárný: bring sth to a successful conclusion, finish sth successfullydovést co ke zdárnému konci

can: I can take care of myself.Dovedu se o sebe postarat.

dovést: I will take you there.Dovedu vás tam.