Hlavní obsah

vysvětlit

Dokonavé sloveso

  1. (objasnit) co komu explainform. explicate sth to sbform. clarify sthvysvětlit co na příkladuexplain sth by an exampleMohl bys(te) mi to vysvětlit?Could you explain it to me?
  2. vysvětlit si (pochopit) co understand sth, have/see an explanation for sth, make sense of sthNedovedu si to vysvětlit.I don't understand it., I see/have no explanation for this.špatně si vysvětlit comisunderstand sth

Vyskytuje se v

příklad: explain sth by way of (an) examplevysvětlit co na příkladu

ti: I will explain it to you.Já ti to vysvětlím.

lopata: explain sth in plain English/words of one syllablevysvětlit co po lopatě velmi jasně

example: explain sth by way of (an) examplevysvětlit co na příkladu

explanation: give an explanation of sthvysvětlit co, podat vysvětlení čeho

interpretation: put an interpretation on sthvyložit, vysvětlit co, podat výklad čeho

explain: Let me explain it to you.Dovolte, abych vám to vysvětlil.

home: press sth homesnažit se vysvětlit, prosazovat, prosadit co

vysvětlit: pochopit co understand* sth, have*/see* an explanation for sth, make* sense of sthvysvětlit si