Hlavní obsah

explanation [ˌekspləˈneɪʃən]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

way: Řekl to jako vysvětlení.He said it by way of explanation.

pravděpodobný: nejpravděpodobnější vysvětleníthe most likely explanation

vysvětlení: Dlužíte mi vysvětlení.You owe me an explanation.

vysvětlit: Nedovedu si to vysvětlit.I don't understand it., I see/have no explanation for this.

explanation: vysvětlit co, podat vysvětlení čehogive an explanation of sth