Hlavní obsah

example [ɪgˈzɑːmpəl]

Podstatné jméno

  1. of sth příklad čeho podporující teorii ap.give an exampleuvést příkladexplain sth by way of (an) examplevysvětlit co na příkladu
  2. to sb vzor, příklad komu následovaný ostatními ap.

Vyskytuje se v

set: dávat komu dobrý příkladset a good example to sb

textbook: učebnicový případ/příkladtextbook case/example

odstrašující: odstrašující příkladdeterrent example

příklad: na příkladfor example/instance

uvést: uvést příkladgive an example, hovor. give a for instance, čeho exemplify sth

vzor: po vzoru kohofollowing the example of sb, po způsobu in the manner of sb

doložit: doložit co na příkladechexemplify sth, illustrate sth with examples

ukázkový: ukázkový příklad čehocopybook example, klasický classic of sth, názorný case in point

vysvětlit: vysvětlit co na příkladuexplain sth by an example

vzít: vzít si příklad z kohofollow sb's example

example: uvést příkladgive an example