Hlavní obsah

ti

Zájmeno

  • (tobě) (to) youKdo ti to dal?Who gave it to you?Já ti to vysvětlím.I will explain it to you.Líbí se ti to?Do you like it?To ti bylo něco!Oh man, that was something!viz též ty

Vyskytuje se v

ability: have the ability to do sthdokázat, mít (tu) schopnost dělat co

add: added to which ...a k tomu ještě/navíc ...

addition: in additiontaké, vedle toho

all: all the more sotím spíš(e)

answer: He didn't answer the phone.Nebral (mi) to., Nezvedal telefon.

apart: apart from the fact that ...až na to, že... omezující okolnost

badly off: (not) to be badly off(ne)být na tom špatně

bedfellow: be bedfellows with sb on the issuebýt v tom zajedno s kým

best: Best of all, she paid for me.Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.

better: be better offmít se lépe, být na tom lépe

busy: get busypustit se do práce, začít se činit, dát se do toho

calculated: take a calculated riskvědomě riskovat, risknout to

change: change one's mindzměnit názor, rozmyslet si to

charge: They charged us 200 dollars for it.Naúčtovali nám za to 200 dolarů.

common: mat. the lowest common denominatornejmenší společný jmenovatel, přen. všeobecný vkus, ty nejprostší nároky většiny populace ap.

compare: compare notes with sb on sthvyměnit si názory s kým na co, probrat to s kým

completely: It is something completely different.To je něco úplně jiného.

concern: to whom it may concernpříslušné odpovědné osobě, k rukám osoby, které se to týká na dopisech s nejasným adresátem

convenience: for sb's convenienceaby to vyhovovalo komu

counting: not counting sthnepočítaje (v to) co, bez započtení čeho

crap: slang. crap outpodělat se i pokazit se, vyměknout, zabalit to, vzdát to, vycouvat ze strachu neudělat ap., pohořet, podělat to, prohrát v kostkách - hodit nežádoucí číslo

depend: It dependszáleží na tom, přijde na to, podle toho uvození

dewy-eyed: be dewy-eyedpříliš si to malovat, vidět věci příliš optimisticky

difference: It makes no difference.V tom není žádný rozdíl., To je jedno., Na tom nezáleží/nesejde.

dire: be in dire straitsbýt v úzkých, být na tom špatně hl. finančně

don't: dos and don'tsrady, co dělat a co nedělat, jak na to

effect: to the effect thatv tom smyslu, že o znění ap.

English: learners of Englishti, kdo se učí anglicky

essential: only the bare essentialsjen to nejnutnější

except: except thataž na to, že, jenže omezení

fact: apart from the fact thatkromě toho, že

abort: She aborted her child.Nechala si to vzít., Dala dítě pryč.

about: He told me about it.Řekl mi o tom.

acquire: The wine is an acquired taste.Tomu vínu je třeba přijít na chuť.

afraid: Don't be afraid (of it).Neboj(te) se (toho).

after: After he told me that ...Potom, co mi to řekl ...

against: That is against the rules.To je proti pravidlům.

age: What is your age?, What age are you?Kolik je ti let?

agree: We couldn't agree on it.Nemohli jsme se na tom shodnout.

airborne: It is airborne.Přenáší se to vzduchem.

all right: If it is all right with you.Pokud vám to nevadí.

almost: It's almost ready.Je to skoro hotové.

alone: This fact alone...Už jen to...

already: I've already seen it.Už jsem to viděl.

another: He is another Maradona.Je to druhý Maradona.

any: It's not any easier.Není to o nic snazší.

anyone: Anyone can do it.To může udělat kdokoli.

anyway: I will buy it anyway.Koupím to tak či tak.

appeal: It has little appeal for me.To mě nijak neláká.

appear: It appears unfair to me.Připadne mi to nespravedlivé.

apply: That applies to you as well.To platí i pro tebe.

appreciate: I appreciate it.Jsem (vám) za to vděčný., Vážím si toho., Oceňuji to. poděkování

as: As for the cause ...Co se týče toho důvodu ...

at: Do you need it at all?Potřebuješ to vůbec?

attitude: What is your attitude to this?Jak se k tomu stavíte vy?, Jaký na to máte názor?

avoid: This can't be avoided.Tomu se nelze vyhnout.

awfully: I am awfully sorry.Je mi to hrozně líto.

back: It was at the back of the room.Bylo to v zadní části místnosti.

back off: Back off! I'll manage it.Do toho se nepleť. Já to zvládnu.

baffle: That baffles me.To mi nejde na rozum.

balm: It's balm to the soul.To je balzám pro duši.

bargain: It's a real bargain.To je skoro zadarmo.

be: He is a very strong man.Je to velmi silný muž.

bearing: It has no bearing on this.To na to nemá žádný vliv.

become: I became interested in it.Začal jsem se o to zajímat.

establish: Tests established the cause of death.Testy stanovily příčinu smrti.

fixed: fixed pricepevně stanovená cena

pencil in: be pencilled inbýt předběžně stanoven

provide: práv. unless otherwise providedpokud není stanoveno jinak

set: set sth by an actstanovit zákonem co

tax: assess a taxstanovit daň

pevně: fixed pricepevně stanovená cena

stanovit: Have you set the date yet?Už jste stanovili datum?