Hlavní obsah

appear [əˈpɪə]

Vyskytuje se v

failure: nedostavení se k soudupráv. failure to appear in court

notice: předvolání (k soudu)práv. notice to appear

warrant: předvolání k soudu, soudní obsílkawarrant to appear (in court)

might: Mohl by se objevit v časopise.He might appear in a magazine.

naoko: dělat co jen naokopretend sth, make sth appear like

objevit se: Objevil se ve dveřích.He appeared in the door.

spatřit: spatřit světlo světacome into existence, first see the light (of day), objevit se appear

appear: Připadne mi to nespravedlivé.It appears unfair to me.