Hlavní obsah

appear [əˈpɪə]

Vyskytuje se v

failure: práv. failure to appear in courtnedostavení se k soudu

notice: práv. notice to appearpředvolání (k soudu)

warrant: warrant to appear (in court)předvolání k soudu, soudní obsílka

might: He might appear in a magazine.Mohl by se objevit v časopise.

naoko: dělat co jen naokopretend sth, make sth appear like

objevit se: Objevil se ve dveřích.He appeared in the door.