Hlavní obsah

seem [siːm]

Sloveso

  1. zdát se, vypadat, připadatYou seem tired.Vypadáš unaveně.It seems that ...Zdá se, že ...It's not what it seems.Není to, jak to vypadá.
  2. vyjadřuje nejistotu o správnosti výrokuI seem to be lost.Zdá se, že jsem zabloudil.It seems nonsense to me.Připadá mi to jako nesmysl.

Vyskytuje se v

catch on: She doesn't seem to catch on.Nezdá se, že by to chápala.

připadat: It seems to me that ...Připadá mi, že ...

zdání: It only seems that way., It's only an illusion.Je to jen zdání.

zdát se: It seems improbable to me.Zdá se mi to nepravděpodobné.

seem: You seem tired.Vypadáš unaveně.