Hlavní obsah

seem [siːm]

Sloveso

  1. zdát se, vypadat, připadatYou seem tired.Vypadáš unaveně.It seems that ...Zdá se, že ...It's not what it seems.Není to, jak to vypadá.
  2. vyjadřuje nejistotu o správnosti výrokuI seem to be lost.Zdá se, že jsem zabloudil.It seems nonsense to me.Připadá mi to jako nesmysl.

Vyskytuje se v

catch on: She doesn't seem to catch on.Nezdá se, že by to chápala.

připadat: Připadá mi, že ...It seems to me that ...

připadat: připadat komu povědomýseem familiar to sb, have a familiar ring to sb

zdání: Je to jen zdání.It only seems that way., It's only an illusion.

zdát se: Zdá se mi to nepravděpodobné.It seems improbable to me.