Hlavní obsah

appear [əˈpɪə]

Vyskytuje se v

failure: práv. failure to appear in courtnedostavení se k soudu

notice: práv. notice to appearpředvolání (k soudu)

warrant: warrant to appear (in court)předvolání k soudu, soudní obsílka

might: He might appear in a magazine.Mohl by se objevit v časopise.

naoko: pretend sth, make sth appear likedělat co jen naoko

objevit se: He appeared in the door.Objevil se ve dveřích.

spatřit: come into existence, first see the light (of day), objevit se appearspatřit světlo světa

appear: It appears unfair to me.Připadne mi to nespravedlivé.