Hlavní obsah

catch on

Vyskytuje se v

safety catch: with the safety catch onzajištěný zbraň

ujmout se: plán ap. fail to take root, fall by the wayside, u publika ap. fail to catch onneujmout se

zajistit: He put the safety catch on.Zajistil zbraň.

catch on: She doesn't seem to catch on.Nezdá se, že by to chápala.