Hlavní obsah

ujmout se

Dokonavé sloveso

  1. (činnosti ap.) čeho take charge of sth(převzít) assume sth(postarat se) take care of sth, make sth one's business(převzít řízení ap.) take over sthJá se toho ujmu.I will make it my business.ujmout se mociassume power
  2. (postarat se) koho take care of sb(adoptovat) adopt(vzít k sobě) take in sb
  3. (rostlina) take root(semínko) take
  4. (píseň ap.) catch on(rozšířit se) take root, become establishedneujmout se(plán ap.) fail to take root, fall by the wayside, (u publika ap.) fail to catch on

Vyskytuje se v

vedení: ujmout se vedenítake the lead

úřad: nastoupit do/ujmout se úřadutake/assume office