Hlavní obsah

seeming [ˈsiːmɪŋ]

Vyskytuje se v

catch on: She doesn't seem to catch on.Nezdá se, že by to chápala.

připadat: It seems to me that ...Připadá mi, že ...

zdání: It only seems that way., It's only an illusion.Je to jen zdání.

zdát se: It seems improbable to me.Zdá se mi to nepravděpodobné.

seem: cannot seem to do sthnebýt schopen, nemoci, nedokázat udělat co přes veškeré úsilí