Hlavní obsah

after [ˈɑːftə]

Spojka

  • poté co, potom co následnost dějeve větě budoucí časové následuje čas přítomný prostýAfter he told me that ...Potom, co mi to řekl ...

Vyskytuje se v

all: vždyť, konec konců, konečně dotvrzuje či vysvětluje předchozíafter all

another: jeden co za druhýmone sth after another

dark: po setměníafter dark

day: den co den, den za dnemday after day

ever: od té doby co, už od pořádever since, ever after

fashion: jakž takž, trošku, částečněafter a fashion

hour: po pracovní doběafter hours

next: přespříští, popříští další po následujícímafter next

one: jeden po druhém rychle po soběone after another

seek: sth form. hledat co práci ap.seek (after)

time: opakovaně, zas a znovu, několikrát po sobětime after time

after-hours: obchodování po uzavření burzyekon. after-hours trading

after-school: (po)školní družinaafter-school childcare

ask: přeptat se na čí zdravíask after sb's health

consideration: po dlouhém zvažování/pečlivém uváženíafter much/careful consideration

death: posmrtný životlife after death

lapse: po určité době, po časeafter a lapse of time

lotion: voda po holeníafter-shave lotion

profit: zisk před zdaněním/po zdaněníekon. profit before tax/after tax

refrigerate: po otevření uchovávejte v chladničcerefrigerate/keep refrigerated after opening

tax: po zdaněníafter tax

treatment: doléčovací procedury ap., doléčováníafter-treatment

which: načež následnost dějůafter which

black out: Po bouři byla celá města bez světla.Whole cities were blacked out after the storm.

due: po náležitém zváženíafter due consideration

immediately: Dej mi vědět hned jak to dokončíš.Let me know immediately after you've finished it.

it: Opustila dítě poté, co se narodilo.She left the child after it was born.

name: bar pojmenovaný po ...a bar named after ...

tomorrow: pozítříthe day after tomorrow

yourself: Musíš se starat sám o sebe.You have to look after yourself.

den: den co denday in and day out, day after day

nato: krátce natoshortly after that

nedlouho: nedlouho natoshortly after (that)

opalování: krém na/po opalovánísuntan/after sun lotion

posmrtný: posmrtný životlife after death, afterlife

poté: krátce potéshortly after that

starost: mít co na starost(i)vést ap. be in charge of sth, be responsible for sth, starat se take care of sb, look after sb

škola: nechat koho po školekeep sb after school/in detention

termín: po termínuafter the deadline, zpožděně behind schedule

západ: při/po západu slunceat/after sunset/sundown

život: náb. posmrtný životlife after death

brzy: brzy po čem, brzy poté cosoon after (doing) sth, a short time after sth

být: Je po otci.She takes after her father.

hledat: Hledá ho policie.He is wanted (by the police)., The police are after him.

jít: Jde po něm policie.Police are after him.

nakonec: Jsem nakonec rád, že nepřišel.After all, I'm glad he hasn't come.

: Stará se o ně.He looks after them.

ochrnout: Po nehodě ochrnul.He was left paralyzed after the accident.

opakovat: Opakujte po mně.Repeat after me.

pít: Po její smrti začal pít.He took to drink after her death.

po: Až po vás.You first., After you., AmE Go ahead.

podle: Byl pojmenován podle ...He was named after ...

probdělý: po probdělé nociafter a sleepless night, after a night up

ráčit: Račte!prosím Go ahead!, až po Vás After you!

sháňka: Je sháňka po dobrých programátorech.Good programmers are sought after.

starat se: Stará se o dvě děti.She looks after two kids.

start: zřítit se po startucrash after takeoff

vyučování: po vyučováníafter school

zkoumání: po pečlivém zkoumáníafter careful examination

zůstat: Po nehodě zůstal ochrnutý.He was left paralyzed after the accident.

funus: přijít s křížkem po funusemiss the bus, lock the stable door after the horse has bolted

křížek: přijít s křížkem po funuselock the stable door after the horse has bolted

after: usilovat o co, snažit se získat co, jít po čembe after sb/sth