Hlavní obsah

hour [aʊə]

Podstatné jméno

  1. hodina 60 minutquarter-hourčtvrthodinahalf an hourpůl hodinyAmE hour by hourhodinu po hodině, (hodinu) co hodinu, každou hodinuby the hourod hodiny, na hodinukeep regular hoursmít/udržovat si pravidelný denní režim hl. spánku ap.
  2. hours přen.(celá) věčnost, dlouhá doba, hodiny
  3. the hour celá hodinaIt is five minutes past the hour.Je pět minut po celé.
  4. kniž.doba, hodina denní ap.rush hourdopravní špičkaopening hoursotevírací dobaoffice hoursúřední hodiny
  5. hours pracovní týden

Vyskytuje se v

eleventh: at the eleventh hourv poslední chvíli, za pět minut dvanáct

hour: hours(celá) věčnost, dlouhá doba, hodiny

wake: sb's waking hoursdoba, kdy je kdo vzhůru, doba bdění

canonical: canonical hoursčas k modlení

long: long hourpozdní hodina noční

noon: noon hourpolední přestávka v práci ap.

notice: hour's noticehodinová výpověď

quiet: quiet hoursnoční klid doba

service: service hoursprovozní hodiny knihovny ap.

small hours: in the small hoursv časných ranních/pozdních nočních hodinách, k ránu

unsocial: unsocial hoursnestandardní pracovní doba víkendy, svátky, noční

visiting: visiting hoursnávštěvní hodiny

week: 40-hour weekčtyřicetihodinový (pracovní) týden

work: hours/years workedodpracované hodiny/roky

working: working hourspracovní doba

zero: zero hourhodina H začátek akce ap.

a, an: 150 kilometres an hour150 kilometrů za hodinu

do: They were doing some 100 miles an hour.Jeli takových 100 mil za hodinu.

fast: Your watch is an hour fast.Hodinky ti jdou o hodinu napřed.

half: in half an hourza půl hodiny

inside: Everything will be ready inside an hour.Vše bude připraveno do hodiny.

less: less than one hour laternecelou hodinu nato

celá: at the top of the hourv celou (hodinu)

čtvrt: quarter (of an) hourčtvrt hodiny

doba: working hours/timepracovní doba

hodina: an hour and a halfhodina a půl

konzultační: office hourskonzultační hodiny

ordinační: BrE surgery hours, AmE (doctor's) office hoursordinační hodiny

otevírací: opening/business hours, opening timesotevírací doba/hodiny

pracovní: working day/hourspracovní den/doba

prodejní: shop(ping) hoursprodejní doba

propustit: dismiss sb without notice, zast. give sb an hour's noticepropustit koho na hodinu z práce

provozní: stroje ap. operating/operation time, úřadů, provozovny ap. business hoursprovozní doba

pružný: flexible working hourspružná pracovní doba

ručička: hour/little handhodinová/malá ručička

úřední: office hours, hours of attendanceúřední doba/hodiny

ani: He was back in less than an hour.Byl zpátky ani ne za hodinu.

během: I'll be there within one hour.Budu tam během hodiny.

dlouhý: longer working hoursdelší pracovní doba

od, ode: paid by the hourplacený od hodiny

pokročilý: late hourpokročilá hodina

před, přede: one hour agopřed hodinou

přesčasový: overtime hourpřesčasová hodina

: I've been waiting here for an hour.Čekám tu už hodinu.

zastavit se: I'll call for you in an hour.Zastavím se pro tebe za hodinu.

after-hours: ekon. after-hours tradingobchodování po uzavření burzy