Hlavní obsah

wake [weɪk]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

signal: wake-up signalbudíček v táboře ap.

to: He woke up to find ...Probudil se a zjistil ...

buzení: buzení telefonem/po telefonu v hotelu ap.wake-up call, BrE alarm call

telefon: buzení po telefonuwake-up call

aby: Bála se, aby nevzbudila rodiče.She was afraid of waking her parents.

budit: Ještě ho nebuď.Don't wake him yet.

probrat: Studená sprcha tě probere.A cold shower will wake you up.

probudit: Probudil mě podivný zvuk.A strange sound woke me up.

probudit se: Probuď se!Wake up!, vzpamatuj se Get a grip, Get real!

vstávat: Vstávej!Get up!, Get out of bed!, vzbuď se Wake up!, hovor. Wakey, Wakey!

vzbudit: Vzbudím tě v pět.I will wake you up at five.

vzbudit se: Vzbuď se!Wake up!