Hlavní obsah

buzení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (ze spaní) waking(časté noční) wakefulnessbuzení telefonem/po telefonu v hotelu ap.wake-up call, BrE alarm call
  2. elektr., tech. excitation, exciting(energetické) energization

Vyskytuje se v

anebo: buď ... aneboeither ... or

buď: buď ... aneboeither ... or

buď: buď jak buďin any event, come what may

nebo: buď ... neboeither ... or

respekt: budit respektcommand respect

telefon: buzení po telefonuwake-up call

budit: Ještě ho nebuď.Don't wake him yet.

budit: budit dobrý dojemmake a good impression

budit se: Pořád jsem se budil.I had a restless night.

být: Buď jak buď.Be it as it may., cokoli se stane Come what may., tak či tak In any event.

člověk: Buďte zticha, člověče!Be quiet, man!

dobrota: Buď té dobroty a přines mi...Be so kind and fetch me ...

laskavý: Buďte prosím tak laskavý a ...Please, be so kind as to ...

měkký: Nebuď na ně tak měkký.Don't be so soft with them.

nebo: Můžeš buď zůstat nebo jít.You can either stay or go.

obava: Buďte bez obav.Don't worry., Have no fear.

potichu: Buď potichu.Be quiet.

sprostý: Nebuď sprostý.Don't be rude.

svůj, svá, své, svoje: Buď svůj!Be yourself!

tak: Buď tak hodný a ...Be so kind and ...

ticho: Buď ticho.Be quiet.

včas: Buď(te) tam včas.Be there in time.

vítat: Vítejte/Vítám(e) vás/Buďte vítáni v ...Welcome to ...

zticha: Buď zticha!Be quiet!, Sklapni. Shut up!

buď: Je to buď a nebo.It's make or break., It's do or die.

suspicion: raise suspicion(s)(vz)budit podezření

become: Don't be rude, it doesn't become you.Nebuď sprostý, nehodí se to k tobě.

cheap: Don't be so cheap.Nebuď takový škrt/škudlil.

either: Either she goes or I go.Buď půjde ona, nebo já.

good: Be a good girl.Buď hodná (holka)., Nezlob.

kind: Be so kind and ...Buď tak hodný a ...

quiet: Be quiet.Buď(te) potichu.

squeamish: Don't be so squeamish.Nebuď taková citlivka.

touchy: Don't be so touchy.Nebuď taková citlivka.

make: make (it) or break (it)buď a nebo, hop a nebo trop úspěch nebo totální fiasko