Hlavní obsah

budit

Vyskytuje se v

anebo: either ... orbuď ... anebo

buď: either ... orbuď ... anebo

nebo: either ... orbuď ... nebo

respekt: command respectbudit respekt

budit se: I had a restless night.Pořád jsem se budil.

být: Be it as it may., cokoli se stane Come what may., tak či tak In any event.Buď jak buď.

člověk: Be quiet, man!Buďte zticha, člověče!

dobrota: Be so kind and fetch me ...Buď té dobroty a přines mi...

laskavý: Please, be so kind as to ...Buďte prosím tak laskavý a ...

měkký: Don't be so soft with them.Nebuď na ně tak měkký.

obava: Don't worry., Have no fear.Buďte bez obav.

potichu: Be quiet.Buď potichu.

sprostý: Don't be rude.Nebuď sprostý.

svůj, svá, své, svoje: Be yourself!Buď svůj!

tak: Be so kind and ...Buď tak hodný a ...

ticho: Be quiet.Buď ticho.

včas: Be there in time.Buď(te) tam včas.

vítat: Welcome to ...Vítejte/Vítám(e) vás/Buďte vítáni v ...

zticha: Be quiet!, Sklapni. Shut up!Buď zticha!

become: Don't be rude, it doesn't become you.Nebuď sprostý, nehodí se to k tobě.

either: Either she goes or I go.Buď půjde ona, nebo já.

good: Be a good girl.Buď hodná (holka).

kind: Be so kind and ...Buď tak hodný a ...

quiet: Be quiet.Buď(te) potichu.

squeamish: Don't be so squeamish.Nebuď taková citlivka.

touchy: Don't be so touchy.Nebuď taková citlivka.

budit: Don't wake him yet.Ještě ho nebuď.