Hlavní obsah

doba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (okamžik) timeod té dobyfrom that time on, since thendo té dobyuntil thentouto dobouby nowtou dobouby then, by that timezavírací dobaclosing time
  2. (časový úsek) time(období) period(sezóna) seasonposlední dobou, v poslední dobělately, recentlypo dobu čehoduring sth, for the duration of sthpracovní dobaworking hours/timeotvírací/prodejní dobaopening/shop(ping) hours
  3. (historické období) age, era, epochdoba bronzová/kamenná/ledováBronze/Stone/Ice Age
  4. (taktu) beat(chodu motoru) stroke

Vyskytuje se v

bronzový: archeol. doba bronzováBronze Age

garanční: garanční doba/lhůtawarranty/guarantee period, term of warranty

hájení: mysl. doba hájení zvěře ap.close(d) season

inkriminovaný: v inkriminovanou dobu zločinuat the time of the crime

kamenný: doba kamennáthe Stone Age

ledový: doba ledováIce Age, odb. glacial period

oběd: doba obědalunchtime

od, ode: od té dobysince then, kniž. thenceforward(s)

otevírací: otevírací doba/hodinyopening/business hours, opening times

po: po dobu čehoduring sth

pohnutý: pohnutá dobaunsettled/troublous/stormy/disturbed times

poslední: poslední doboulately, recently, of late

postupem: postupem času/doby časemwith time, in the course of time, každým dnem with every/each passing day, jak šel čas as time passed, postupně gradually

pracovní: pracovní den/dobaworking day/hours

prodejní: prodejní dobashop(ping) hours

provozní: provozní dobastroje ap. operating/operation time, úřadů, provozovny ap. business hours

pružný: pružná pracovní dobaflexible working hours

předběhnout: předběhnout svou dobube ahead of one's time

přízvučný: hud. přízvučná dobaaccented beat

současný: v současné doběcurrently, dnes ap. nowadays

tento: touto dobouby now, at the moment

trvání: po dobu trvání čehofor the duration of sth, during sth

určitý: na dobu určitoufor a fixed period (of time)

úřední: úřední doba/hodinyoffice hours, hours of attendance

výpůjční: výpůjční doba/lhůtaloan period

záruční: záruční doba/lhůtawarranty/guarantee period

zavírací: zavírací dobaclosing time

zkušební: zkušební doba/lhůtaodsouzeného, zaměstnance ap. probation(ary) period, pro testování výrobku ap. trial period

znamení: znamení dobysign of the times

železný: hist. doba železnáIron Age

životnost: doba životnostilifetime period

dlouhý: delší pracovní dobalonger working hours

nejbližší: v nejbližší doběin the next few days

pozdější: nechat co na pozdější dobuleave sth for later

trvat: Trvá to nějakou dobu, ale ...It takes (some) time but ...

uspěchaný: uspěchaná dobafast-moving times

velikán: velikáni naší dobythe greats/giants of our time

vláda: za/v době vlády kohounder/in/during the reign of sb

uplynout: Od té doby už uplynulo hodně vody.A lot of water has flowed under the bridge since then.