Hlavní obsah

trvání

Vyskytuje se v

trvat: trvat na svémbe insistent, hovor. neustoupit stick to one's guns, stand one's ground, prosazovat své tvrzení press one's point

dlouho: Jak dlouho to potrvá?How long will it take?

notný: Trvalo to notnou chvíli ...It took quite some/a time ...

trvat: Jak dlouho trvá let?How long does the flight take?

trvat: Trvá to nějakou dobu, ale ...It takes (some) time but ...

trvat: Nabídka trvá.The offer stands/holds (good).

innocent: plead innocent to all chargestrvat na své nevině ve všech bodech obžaloby

right: assert one's rightsprosazovat svá práva, trvat na svých právech

shelf: shelf lifetrvanlivost, skladovatelnost, skladovací doba potravin, přen. trvání, životnost

short-lived: be short-livednetrvat dlouho, nemít dlouhého trvání

term: term of imprisonmenttrvání odnětí svobody, doba výkonu trestu

insist: She insisted on my being there.Trvala na tom, abych tam byl.

insistent: She was insistent that ...(Tvrdě) trvala na tom, že ...

long: It didn't take too long.Netrvalo to moc dlouho.

long: Don't be long.Ať ti to dlouho netrvá., Brzy se vrať.

may: Long may it continue.Ať to trvá dlouho.

take: It will take (us) years.To (nám) potrvá léta.

run: be running latemít zpoždění, být pozadu proces ap., trvat déle než bylo plánováno