Hlavní obsah

dlouho

Příslovce

  • long, for a long timehovor. (for) ageszůstat dlouho vzhůrustay up lateJak dlouho to potrvá?How long will it take?Dlouho jsme se neviděli.It's been a long time., hovor. Long time no see.čím déle, tím lépethe longer the better

Vyskytuje se v

chvíle: dlouhá chvílenuda boredom

dlouhý: dlouhé vlasylong hair

dlouhý: košile s dlouhým rukávemlong-sleeved shirt

dlouze: dlouze se zadívat na koho/cogive sb a long look, cast a long glance at sb/sth

dopředu: (u)dělat co (dost) dlouho dopředudo sth well in advance

jak: jak dlouho?how long?

košile: košile s krátkými/dlouhými rukávyshort/long-sleeved shirt

možná: co možná nejdéle/nejdál/nejrychlejias long/far/fast as possible

nedlouho: nedlouho natoshortly after (that)

rozmýšlení: bez (dlouhého) rozmýšleníwithout thinking (twice)/hesitation

rukáv: s krátkými/dlouhými rukávyshort/long-sleeved

trať: závod/běh/běžec na dlouhé tratělong-distance race/run/runner

tričko: tričko s dlouhým rukávemlong-sleeved T-shirt

vlna: (velmi) krátké/střední/dlouhé vlny rozhlasové(ultra) short/medium/long wave

vzhůru: být/zůstat dlouho vzhůrube up/sit up/stay up late

dlouhý: delší pracovní dobalonger working hours

manžel: Jak dlouho už jsou manželé?How long have they been married?

na: Na jak dlouho?For how long?

povídání: To je na delší/dlouhé povídání.It's a long story.

řada: (dlouhá) řada úspěchů(continuous) series of successes

triko: triko s dlouhým rukávemlong-sleeved T-shirt

trvat: Jak dlouho trvá let?How long does the flight take?

vidět se: Dlouho jsme se neviděli.Long time no see., I haven't seen you for ages.

zabrat: Jak dlouho ti to zabere?How long will it take you?

zdržet: Dlouho tě nezdržím.I won't keep you long.

zdržet se: Jak dlouho se zdržíš?How long will you/are you going to stay?

zdržet se: Nezdržím se dlouho.I won't stay long.

zdržovat: Už vás nebudu déle zdržovat.I won't keep you any longer.

znát: Jak dlouho už ho znáš?How long have you known him?

zůstat: Jak dlouho tady zůstanete?How long are you going to stay?

životnost: baterie s dlouhou životnostílong-life battery

dlouhý: mít dlouhé vedení nechápatbe a bit slow on the uptake

afterwards: not long afterwardnedlouho poté

as: as soon/much/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejdéle/nejdále

beauty: beauty sleep(dlouhý) spánek, spánek před půlnocí považovaný za důležitý pro krásu

clay: clay pipedlouhá keramická dýmka

consideration: after much/careful considerationpo dlouhém zvažování/pečlivém uvážení

curtained: curtained hairdelší vlasy s pěšinkou

distance: long-distance runnerběžec na dlouhé tratě

full-length: lie full-lengthležet natažený/jak dlouhý tak široký

king-size: king-size cigarettedlouhá cigareta

last: make sth last(dlouho) vydržet s čím, šetřit (si) co zásobu ap., protahovat co časově

late: be up lateponocovat, být dlouho vzhůru

long: long termerodsouzenec k dlouhému vězení

long: how longjak dlouho

long: long time agodávno, před dlouhou dobou

long: longer working hoursdelší pracovní doba

long: long-distance runnerběžec na dlouhé tratě

long: ten-foot-longdesetistopý, deset stop dlouhý

long: be long in comingnechat na sebe (dlouho) čekat dlouho nenastat

long-term: in the long termdlouhodobě, v dlouhém období, výhledově

overdue: (long) overdue payment(dlouho) dlužná platba, platba v prodlení

pile: pile-carpetplyšák, koberec s dlouhým vlasem

run: long-distance runběh na dlouhou trať

runner: long-distance runnerběžec na dlouhé tratě

short-lived: be short-livednetrvat dlouho, nemít dlouhého trvání

some: at some lengthpoměrně dlouho, dost zdlouhavě hovořit ap.

some: for (quite) some time (now)(již) nějakou dobu, (již) poměrně dlouho

term: in the long termdlouhodobě, z dlouhodobého hlediska, v dlouhém horizontu

think: without thinking twicebez dlouhého rozmýšlení

time: for a timepo delší dobu

way: way in advancedlouho dopředu

way: from way backz dávných dob, odedávna, již dlouho

well: well before sthdlouho před čím

well: do sth well in advance(u)dělat co dlouho dopředu

while away: while away the time doing sthkrátit si čas, krátit si dlouhou chvíli čím

heck: a heck of a long timezatraceně dlouho

last: This battery lasts twice as long.Tato baterie vydrží dvakrát tak dlouho.

long: It didn't take too long.Netrvalo to moc dlouho.

long: I waited much longer.Čekal jsem mnohem déle.

long: It's been a long time.Už je to dávno., Dlouho jsme se neviděli. při shledání ap.

long: as long as possibleco nejdéle

long: Don't be long.Ať ti to dlouho netrvá., Brzy se vrať.

long: The war wasn't long in coming.Válka na sebe nedala dlouho čekat.

may: Long may it continue.Ať to trvá dlouho.

possible: as soon/much/often/quickly/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdále

talk: hovor. Long time no talk.Dlouho jsme spolu nemluvili.

unkempt: They had long unkempt hair.Měli dlouhé rozcuchané vlasy.

while: It's been a while.Už je to (dost) dávno., Už jsme se dlouho neviděli.

run: be running latemít zpoždění, být pozadu proces ap., trvat déle než bylo plánováno

see: Long time no see.Dlouho jsme se neviděli. při setkání